A JEGYZÕKÖNYV-VEZETÉS KÉZIKÖNYVE

A JEGYZŐKÖNYV-VEZETŐ

A jegyzőkönyv-vezetőt (a továbbiakban JV) a Baseball és Softball Szövetség illetékes szervei jelölik ki, hogy írja az eredményeket annak a bajnokságnak a mérkőzésein, amelynek a statisztikáját nyilván kell tartani. Csak ez a személy jogosult arra, hogy meghozzon minden döntést amely megítélést foglal magába, például megítélni vagy eldönteni, hogy egy futó biztos ütésen vagy hibán ér el egyes base-re.

Neki ezen kívül tudatnia kell ezeket a döntéseket a sajtóval és a mérkőzés hivatalos bemondójával jelek vagy hangosbemondó rendszer segítségével.

Azért, hogy a JV a legjobban dolgozhasson, a legjobb pozícióban kell lennie a baseball parkban, lehetőleg ott ahol a közönség nem zavarja és lehetőleg magas helyen a játéktérhez képest. Ahol van sajtópáholy, mehet oda is.

A JV-nek minden döntést meg kell hoznia a vezetett mérkőzésről 24 órán belül miután az befejeződött. Lehetősége van módosítani a meghozott döntéseket még ezen időszak után is, de a változtatásnak minden esetben jó oka kell, hogy legyen.

Minden mérkőzés után a JV-nek el kell készítenie az illetékes szövetségi szervnek küldendő eredménylapot, akkor is ha a mérkőzés "felfüggesztett", "félbeszakított" vagy "eljátszás miatt befejezett". A jelentést arra a lapra kell megcsinálni, amelyet a Nemzeti Jegyzőkönyv-vezető Bizottság ad, és amelyen minden olyan jelzés és szám szerepel, amely szükséges a statisztika összeállításához.

Megítélések és döntések meghozatalakor a JV-nek tartania kell magát a hivatalos játékszabályokhoz és nem hozhat olyan döntést, amely ellenkezik a bíró ítéletével. Nem hívhatja fel sem a bíró, sem egy csapat figyelmét egy ütő soron kívül ütése esetén, azonban közbeavatkozhat - és ez az egyetlen eset - amikor a csapatok három out előtt vagy után akarnak helyet cserélni. A JV-nek ebben az esetben azonnal közölnie kell a tévedést a főbíróval.

Ha a mérkőzést felfüggesztik vagy megóvják, a JV feljegyzi a base-en levő futók pontos helyét, a ball és strike számlálást és az out-ok számát. Ez fontos, mert ha egy mérkőzés óvás alatt van vagy felfüggesztett és be kell fejezni, az abbahagyásakor fennálló helyzettől kell folytatódnia.

A JV elsősorban a mérkőzés tisztviselője és mindenkor jó viszonyban kell lennie és megfelelő módon viselkednie a csapatokkal, a sajtóval és a közönséggel. Azonban ő a Baseball és Softball Szövetség képviselője is, így megilleti őt a tisztelet. Ezért joga van az illetékes szövetségi szervek felé írott jelentés által informálni őket az őt ért szóbeli vagy fizikai támadásról a csapatok bármely tagjától, amikor ő a dolgát végezte a stadionban.

1. fejezet
AZ EREDMÉNYLAP
A JELÖLÉSEK
AZ EREDMÉNYLAP
CSERÉK

A JELÖLÉSEK

Az eredménylap kitöltésekor több esetben van lehetőséged számok használatára. Mindenekelőtt azokat használjuk egy csapat játékosainak azonosítására, akik adott pillanatban védekeznek, a következő számokkal:

1 - Dobó (Pitcher) 6 - Beállós (Shortstop)
2 - Elkapó (Catcher) 7 - Balkülsõs (Left fielder)
3 - Egyes védõ (Firstbaseman) 8 - Középkülsõs (Center fielder)
4 - Kettes védõ (Secondbaseman) 9 - Jobbkülsõs (Right fielder)
5 - Hármas védõ (Thirdbaseman)  

A védekezési pozíciókon kívül az 1-9 számok jelzik az eredménylapon az ütőt és azokat az akciókat, amelyek az ütő ütésnél szereplésekor történnek meg. Ebben az esetben az egyes számok annak a játékosnak az ütősorrendbeli pozíciójára vonatkoznak.

Van egy különleges jelölés, amelyet a kijelölt ütő pozíciójának leírására használunk:

DH - Kijelölt ütő (Designated Hitter)

Miután meghatároztuk az arab számok használatát az eredmény-lapon, most felsoroljuk a főbb jelöléseket:

Biztos ütés (single base hit)
Két base-es ütés (double)
Három base-es ütés (triple)
HR
Home Run
SH
Feláldozott bunt (sacrifice bunt)
SF
Feláldozott magas ütés (sacrifice fly)
FSF
"SF" érvénytelen területen (s.f. on foul territory)
K
Strike out
BB
Ballok miatti séta (base on balls)
IBB
Szándékos sétáltatás (intentional b.o.b.)
BK
bk, Megtorpanás (balk)
HP
Megdobott ütõjátékos (hit by pitch)
PB
pb, Túlment labda (passed ball)
WP
wp, Vad dobódobás (wild pitch)
F
Magas labda (fly ball) vagy fly out
FF
"F" érvénytelen területen (foul fly ball)
L
vízszintes ütés (line drive)
FL
"L" érvénytelen területen (l.d. in foul territory)
E_
Döntõ hiba (a játékos poz.számát aki a hibát elköveti, kell a betû után írni. pl: E6)
E_T
Dobáshiba (pl: E6T)
E_F
Magaslabda elkapási hiba (pl: E6F)
e_
Ráadás base hiba. (extra base error. pl: e6)
DP
Dupla vagy tripla védekezõ játék (double or triple defensive play)
GDP
Dupla játéknál ütött (ground into double play)
CS
Lopás közben elkapva (cought steal)
SB
Ellopott base (stolen base)
OB
ob, Akadályozás (obstruktion)
INT
Zavarás (interference)
OBR
Szabály miatti out (out by rule)
O_
Védõ választása (ball played or filelder choiche. pl: O6.)
T_
Dobáson haladás (advance on throw. pl: T8)
O/2
A védelem által nem megjátszott labda
IF
Infield fly (pl: IF6)
LT
Kimaradt ütõjátékos (lost turn at bat)
A
Kérelem akciók (appeals plays)
PR
Csere futó (pinch runner)
PH
Csere ütõ (pinch hitter)
R
Jobbkezes dobó
L
Balkezes dobó
S
Kétkezes dobó (switch pitcher)
TIE
Döntetlent feloldó futók
 

AZ EREDMÉNYLAP

Az elemző eredménylap kétféle lapból áll, amelyeknek csak a fejléce különbözik.

Az első lap tartalmaz minden mérkőzésre utaló adatot a játékrészenkénti pontok blokkjával. Ez az első rész vagy első lap az idegenbeli csapaté, aki először üt.

A második lap fejlécében két különbség van az elsőhöz képest. Csak a mérkőzés azonosításához szükséges legfontosabb adatok szerepelnek benne és itt kapott helyet a megjegyzés rész. Ez utóbbi hely a mérkőzés megszakadásának, a megóvás vagy eljátszás okának és olyan akcióknak a magyarázatára van fenntartva, amelyek különösképpen vitásak voltak.

Sportág A sportág, amelyet amérkőzésen játszanak. BASeball / SOFtball.
Sorozat A liga vagy bajnoki sorozat,amelyben a mérkőzést játszák.
Dátum A mérkőzés dátuma,év.hónap.nap
Játéknap Folyamatos mérkőzésszám (aforduló sorszáma) a bajnokság különböző szakaszainak figyelembe vétele nélkül: hazai,ligák közötti, idegenbeli. A rájátszásban a számozás elölről kezdődik.
Helység A helység neve, ahol amérkőzést játszák, nagybetűkkel.
Pálya A baseball park nevenagybetűkkel.
Kezdet, Vég, Időtartam A kezdés, befejezés éstényleges játékidő órákban és percekben, az esetleges felfüggesztést a Megjegyzésben jelezzük a második lapon.
Bírók: A bíró vagy bírók nevei nagybetűkkel.
Jegyzőkönyv-vezető(k): A jegyzőkönyv-vezető(k) nevei nagybetűkkel.

MEGJEGYZÉS:
Minden, a vendég csapatra vonatkozó adatot az első sorba kell írni, a hazai csapatét az alsó sorba. Ha a hazai csapat vezet az utolsó játékrész közepén és nem megy ütni, "X" jelet kell a játékrész alsó kockájába írni.

Miután megnéztük a két oldal fejléceit, most lássuk az eredménylap fő részét, melyek azonosak a két oldalon.

Minden oszlop utolsó sorában az összesensor van.

A mezszám mellett jobbra levő nagy számok a felállásban szereplő játékos ütési pozícióját jelzik.

A mérkőzés kezdetekor a kezdő játékost mindig a három sorból álló csoport felső sorába kell írni azért, hogy a másik két sort a becserélt játékosok beírására lehessen használni a mérkőzés különböző szakaszaiban. Ha több mint két csere van egy ütősorrendbeli pozíción, az utolsó hármas csoport alatti sorok használhatók, de a nagy pozíciószámok oszlopa alatti kockákba be kell írni a cserejátékos felállásbeli sorszámát.

Most vizsgáljuk meg a középső részt, amelyet a mérkőzés alatti akciók leírására használunk.
A középső részt alkotó kockákban írjuk le az akciókat, figyelve arra, hogy az órával ellentétes irányban kell azokat kitölteni. A jobb alsó sarokba kerül az az akció, amellyel a kockához tartozó játékos az
egyesbase-re ér, a jobb felső sarokba a kettes base-re juttató akció, stb. Az ütő vagy futó kiejtetése töltse ki az egész megmaradt teret. A négyzet középső nyílására azért van szükség, hogy vonalkákkal jelöljük a futó haladását.

A lap középső részének oszlopai alatt olyan hely van, amelyet minden játékrész fő statisztikájának összesítésére használunk. Azonban ha egy játékrészben több, mint 9 ütésnél szereplés van, a következő oszlopban kell folytatni az akciók leírását, az oszlop felett újra be kell írni a játékrész számát és a játékrész folytonosságát a példán látható nyíllal kell jelezni. A játékrész összesítéseit az utoljára használt oszlopba kell írni. Minden játékrész végét egy átlós vonás jelzi az utoljára használt négyzet jobb alsó sarkában.

A játékrész-összeseneket minden játékrész után a főrész alatti megosztott összesítő terület bal oldali oszlopába kell írni (kivéve az első játékrészt, amikor a jobb oldaliba, mivel a felirat van a bal oldalon). A jobb oldali oszlopba az előző játékrész halmozott adatait (az előző jobb oldali oszlopot) és az éppen befejezett játékrész bal oldali oszlopát, vagyis az előzőkét kitöltött oszlopot kell soronként összeadni. Kivétel az első inning, amikor a játékrész és mérkőzés-összesen adatok megegyeznek.

A TÁMADÁS összesítő oszlopok jelentése a következő:
PA
Ütésnél szereplések száma
AB
Ütésnél töltött idők száma
R
A játékos által szerzett pontok száma
H
Biztos ütések száma
2B
Két base-es ütések száma
3B
Három base-es ütések száma
HR
Hazafutás ütések száma (home run)
DP
Ütések száma, melyből az ellenfél dupla játékot érhet el.
SH
Feláldozott ütések (bunt-ok) száma
SF
Feláldozott magas labdák száma
BB
Ball-ok miatti séták összes száma (IBB is benne van)
IBB
Szándékos sétáltatások száma
HP
Hányszor találta el dobódobás
IO
Egyes base megkapása zavarás vagy akadályozás miatt
SB
Ellopott base-ek száma
CS
Hányszor kapták el lopás közben
K
Strikeout-ok száma
RBI
A játékos ütésével behozott pontok száma
Alul, a dobóstatisztikák mellett balra levő "DH helyetti védekezés" részt csak akkor használjuk, ha a dobó helyett kijelölt ütő (DH) szerepel a felállásban. A "DOBÓK" szó alatt öt sor van, ami a kezdő dobót és annak későbbi cseréit tartalmazza. A felirat alá kerülnek a dobók nevei. A név mellett balra levő kockába írandó, melyik kézzel dob a dobó: R=jobbkezes (right-handed), L=balkezes (left-handed), S=kétkezes (switchpitcher). A névtől jobbra a mezszám szerepel. A "Meghatározás" oszlop a dobó státuszát jelzi: győztes, vesztes, mentés, kezdő, felváltó vagy befejező. Ezeket a jellemzőket a szabálykönyv és az itteni 4. fejezet magyarázza meg. A jobbra levő többi oszlop a dobók elleni ütésnél szereplések összege. A megegyező jelű oszlopok tartalma azonos a támadás összesítőnél leírtakéval. Ezen kívül:
ER - A dobó kiérdemelt pontjainak a száma, WP - Vad dobódobások száma, BK - Megtorpanások (balk) száma

Oszloponként összesíteni kell az összes dobó adatait a legalsó sorba. Ezeknek meg kell egyeznie a másik csapat támadás -összesenjének megfelelő adataival.

A dobók táblázata mellett jobbra található az elkapó adatok helye. Az "ELKAPÓK" szöveg alatt kell felsorolni azok neveit. A többi oszlop jelentése: PB - Túlment labdák száma, SB - Az ellene ellopott base-ek száma, CS - Az elkapó dobásával megfogott lopások száma.

Az ellopott base-eknek ugyanannyinak kell lenniük, mint a másik csapat támadási összesenjében. A 'lopás közben elkapva' oszlop csak akkor egyezik meg, ha minden out-ot az elkapó dobásával csináltak meg. Ha egy megfogott futót nem az elkapónak ítélnek, akkor ez jelenti a különbséget az elkapók összesenje és a támadási összesen között.

GY.P.B: (Győztespontot behozó ütőjátékos). Annak az ütőnek a neve, aki ütésével behozta a győztes pontot, amelyet a másik csapat már nem tudott behozni.

A jobb alsó sarokban az ellenőrző számok vannak, melyek biztosítják, hogy a gyűjtött statisztikák pontosak. A kis kockákba a megfelelő csapatösszesenek kerülnek. A PO az ellenfél által elért kiejtetések száma. A két sor összesenjének meg kell egyeznie egymással és a PA összesennel. Ellenkező esetben minden összesítést le kell ellenőrizni, mert valahol hiba van.

A mérkőzés alatt, az eredménylap középső részének kitöltése közben, jobb felírni a védelem és támadás minden adatát az összesen területekre behúzott rovátkákkal azért, hogy az összesítés könnyebb és sokkal gyorsabb legyen.

CSERÉK

Kétféle csere van: pozíciócsere és ütősorrendbeli csere.

POZÍCIÓ CSERE ESETÉN

Ezek a cserék csak játékosok védekezési pozícióinak változását jelentik anélkül, hogy a játékos kiállna a mérkőzésről egy cserejátékos helyett. Ennek a pozícióváltozásnak a feljegyzéséhez húzz egy vízszintes vonalat az ellenfél oldalán a következő ütőjátékos négyzete fölé, így jelezve, hogy onnantól kezdve a védelem más volt. Ezen oszlop felett, az inning száma melletti helyen jelezni kell az új védekezési pozíciókat, leírva a megváltozott pozíciók számait annyi vonással (aposztróffal) ellátva, ahányadik csere volt egy bizonyos pozíciónál. Ez azt jelenti, hogy attól a pillanattól kezdve a védekezési akciókat, melyben ezek a játékosok részt vesznek nem az 5 vagy 6 számmal jelöljük, hanem 5' és 6'számokkal.

VÁLTOZÁSOK AZ ÜTŐSORRENDBEN

Ez akkor történik, amikor egy játékos felvált egy másikat a felállásban. A játékos nevét a lecserélt játékos neve alatt fenntartott helyre kell írni. Egy függőleges vonal jelezze a főrészben, hogy melyik játékrészben állt be az új játékos. A vonal elválasztja az előző és az új ütő teljesítményeit. A cserét az ellenfél lapján ugyan úgy kell jelezni, mint pozíciócsere esetén, az éppen folyó vagy ezután kezdődő játékrész fejlécében számokkal és a főrészben vízszintes vonallal.

Ha egy új játékos másik védekezési pozíciót foglal el, mint amit a lecserélt, akkor egy másik belsőcsere is történt. Ilyenkor mindkettőt be kell írni a maga módján, a beírást értelem szerint összevonva.

Ha egy játékos pozíciót cserélt, aztán visszamegy az eredeti helyére, ő visszakapja az eredeti jelét, ami abban a pozícióban őt jelezte. Ha például KISS visszakerül a hármas base-re, ő újra 5-ös jelű lesz és nem 5''. (pozíció csere ábra)

Előfordul, hogy a felállás egy pozíciójában több, mint három játékos játszik és nincs több hely jelezni a cserét. Ilyenkor a 9. ütési pozíció alatti és a DOBÓK felirat fölötti hét sor egyikébe írhatjuk azt. A nagy ütősorrendszámok alatti kiskockába be kell írni a beállt játékossorszámát az ütősorrendben (8).
Kijelölt ütő esetében a dobó (vagy dobók) neve nem szerepel az ütősorrendben, hanem csak a dobóknak fenntartott helyen. Ha a dobó ütni kezd a DH vagy más játékos helyett, ezt a becserélés szabályai szerint kell beírni az ütősorrendbe. A szokásos függőleges vonal jelzi a dobó ütésének kezdetét.

Ha egy pályán levő futót cserélnek le, ezt a base-nek megfelelő félvonal megvastagításával jelezzük. Ha a becserélt futó azután nem megy ütni és védekezni, akkor ő ún. cserefutó és a neve melletti Poz. oszlopba PR-t kell írni (és nem pl. 5'). Hasonlóképpen, ha egy becserélt ütő nem védekezik a következő féljátékrészben, őt csereütőnek hívjuk és PH betűkkel jelezzük. (Más áll be helyette védekezni, az ütést vagy futást követõen.)

Ahogy már említettük, a védekezésben történő cseréket a másik csapat lapján vízszintes vonallal kelljelezni.

Amikor a dobónál történik csere, két átlós vonalkával megtoldjuk a vízszintes vonalat, hogy jobban szemléltessük a dobócseréket és megkönnyítsük a dobóstatisztikák összesítését. Az is megtörténhet, hogy egy dobót akkor cserélnek le, amikor nem új ütő következik. Ha a felváltó dobó beállása után az ütő ball-ok miatti sétával ériel az egyes base-t, az ütő teljesítményét az előző dobónak kell beszámítani, ha a csere pillanatában a számlálás a következők egyike volt:

 2 ball 0strike
 2 ball 1 strike
 3 ball 0 strike
 3 ball 1 strike
 3 ball 2 strike,

tehát legalább két ball van és kevesebb a strike. Ha viszont a dobókat ettől különböző számlálás esetén cserélik, a ball-ok miatti sétát a felváltó dobónak kell adni.

Ha több dobó dob egy ütőnek, strikeout esetén annak a dobónak kell számítani az ütőjátékost, aki több strike-ot dobott neki. Minden ball-ok miatti sétától és strikeout-tól eltérő akciót a felváltó dobónak kell számítani. A dobócserét jelző vízszintes vonalat az említett ütőjátékos kockája fölé kell húzni, ha a felváltó dobónak számítandó be és alá húzni, ha az előző dobónak.

2. fejezet
A VÉDEKEZÉS
OUT
AZ ÜTŐJÁTÉKOS KIESÉSE
A FUTÓ KIESÉSE
DUPLA ÉS TRIPLA JÁTÉKOK
SZABÁLY MIATTI OUT
KÉRELEM AKCIÓK
INFIELD FLY OUT
SORON KÍVÜL ÜTÉS
SEGÉDKEZÉSEK

HIBÁK

OUT

A Hivatalos Baseball Szabályok 2.00 szabálya szerint az "Out" kifejezés jelentése: egyike a támadó csapat elleni három szükséges kiejtetésnek az ütésnél töltött idejük közben. A játékosnak, aki a kiejtetést megcsinálja kis vonalkával be kell húzni vagy végső összesítéskor be kell számítani egy kiejtetést a védekezés "O" oszlopába.

A kiejtetés különféle módokon történhet, melyeket most fogunk megvizsgálni.

AZ ÜTŐJÁTÉKOS KIESÉSE

Az ütő a következő módokon ejthető ki:

a) Kiejtetés strikeout által:

Ez akkor történik, amikor a harmadik strike-ot megfogja az elkapó. Ez a strikeout klasszikus esete és ezt a K jellel jelöljük az out-ot jelző kör belsejében. Strikeout esetén a kiejtetést az elkapónak kell beszámítani. Amikor a harmadik strike-ot nem kapja el az elkapó, az ütő így is out, ha 2 out-nál kevesebb van és az egyes base foglalt. Ekkor a jel az eredménylapon szintén csak egy K. Ha nincs senki az egyesen vagy két out van, az ütő megpróbálhatja elérni az egyes base-t. Ha az elkapó visszaszerzi a kiejtett labdát és időben egyesre dob mielőtt az ütő-futó elérné az egyes base-t, akkor ezt az out-ot a K23 jelleljelezzük, a segédkezést az elkapónak, az out-ot az egyes védőnek adva. Fontos azonban jelezni a strikeout-ot, mert ezt minden esetben fel kell jegyezni a dobónak, még ha az elkapó kiejtette is a labdát.

Ha dobás közben az elkapó hibát csinál és az ütő biztonságban elér egyesre, azt KE2T-vel kell beírni. Ha viszont az egyes védő hibázik az elkapásnál, a haladást K2E3 írja le. Ha az ütő azért ér egyesre, mert az elkapó nem tudja a labdát időben dobni, a jelzés KPB vagy KWP attól függően, hogy a labdát az elkapó vétette-e el (túlment labda) vagy nehezen elkapható volt (vad dobódobás). Ebben az esetben is beírjuk a K-t, mert a strikeout-ot be kell írni a dobónak akkor is, ha az ütőt nem sikerült kiejtetni ezzel.

Azért, hogy első látásra megállapíthassuk egy dobó által elért strikeout-okat, a jobb alsó sarokba kis számmal odaírjuk az előző strikeout sorszámánál eggyel nagyobb számot. Az egyesre történt előrehaladás esetén is meg kell számozni a strikeout-ot (KPB, KWP, stb.) Nyilvánvaló, hogy a dobócserék után elölről kell kezdeni a számlálást az új dobó által elért strikeout-okra.

b) Kiesés pályán belüli vagy kívüli magas labdával:

Az ütőjátékos kiesik, ha az érvényes vagy érvénytelen ütését szabályosan elkapja egy védő. Az ezeket jelölő szimbólumok az F_, ha az elkapás a pályán belül, vagy FF_ha a pályán kívül történik (foul fly). A vonal helyére a labdát elkapó védő pozíciószámát kell odaírni! Az első példában a középkülsős kapta el a labdát, a második példában pedig az elkapó, méghozzá a pályán kívül. A base-en levő futók megpróbálhatnak haladni az elkapás vagy első labdaérintés után. Ha valakinek sikerül egy base-t előrehaladnia védőihiba segítsége nélkül, a jelölés az ütőjátékosnál SF_illetve FSF_. Amikor egy erősen megütött vízszintes ütést (line drive) kap el egy játékos, a használt jelölés L_ a pályán belül és FL_a pályán kívül, a játékos pozíciószámával együtt.A harmadik példában a hármas védő kint kapott el egy vízszintes ütést, a negyedikben a dobó, bent.

c) Kiesés pattant labdákon:

Az ütő kiesik, ha miután ütött egy pattant labdát, egy védő összeszedi azt és az egyesre dobja (segédkezés) mielőtt az ütő-futó eléri az egyes base-t. A kiesés jelzése: a labdát dobó és az egyes base-en fogadó játékosok számát egymás után írjuk, bekarikázva. A példában a hármas védő kezeli le és dobja a labdát (segédkezés) az egyes védőnek (kiejtetés).

A FUTÓ KIESÉSE

Egy futó, aki szabályosan elérte az egyes base-t kiejthető a következő módokon:

a) Tolás esetén érintik a base-t, ahová haladnia kell:

például: futó van egyesen, az ütő pattant labdát üt a beállóshoz, ő a kettes védőhöz dob (segédkezés), aki érinti a kettes base-t, mielőtt a futó, aki egyesen volt, odaérne. Az egyes base-t emiatt elérő ütőnek védő választását kell beírni, mivel semmiképpen sem kaphat biztos ütést, ha egy futó kiesik.

b) Labdával érintik, pl. a base-en kívül elcsípi egy labdát birtokló védő:

például: nincs futó, az ütő biztosat üt a külső pályára, mondjuk a bal külsős felé; miután érintette az egyes base-t megpróbálja elérni a kettest, de a kettes védő érinti a labdával, amit időközben megkapott a külső védőtől.

A második példában futó van egyesen, a dobó lelép és egyesre dob, base-en kívül elcsípi a futót. Az out ilyen esetben mindig érintéssel történik.

DUPLA ÉS TRIPLA JÁTÉKOK

A JV-nek dupla vagy tripla játékot kell feljegyeznie amikor 2 vagy 3 játékost ejtetnek ki ugyanabban az akcióban, vagyis a dobódobástól kezdve addig amíg a dobó újra dobási pozícióba kerül vagy a labda halottá válik. A dupla játékot minden olyan játékosnak meg kell adni, aki részt vett az akcióban, függetlenül attól, hogy kiejtetést, segédkezést vagy mindkettőt csinált-e. Az eredménylapon kis vonást kell behúzni minden ilyen játékos DP oszlopába.

Ne felejtsük el, hogy a dupla és tripla játékok csak folyamatos és hiba nélküli játék esetén számítanak. Egy out-ok közötti hiba megszakítja a dupla játékot. A szokásos kör jelzi a kieséseket és vonalakkal kössük össze a két vagy három kört.

a) Fordított dupla játék:

Ez akkor történik, amikor több támadó kénytelen haladni tolás miatt és a védelem először egy hátrább levőfutót (pl. az ütő-futót) ejti ki, és aztán egy előrébb levőt érintéssel, akinek eredetileg tolás miatt futnia kellett. Ugyanazokat a jeleket kell használniebben az esetben is.

b) Dupla játéknál ütött (GDP):

Annak az ütőnek kell ilyet beírni, akinek ütése miatt a védelem dupla vagy tripla játékot tud csinálni, vagy csinálhatna ha:

-nem lenne "döntőhiba" a labda elkapásakor a második elérendő out esetén; majdnem mindig ez történik amikor a bíró először bemondja az out-ot és aztán korrigál, amikor a kesztyűből kipattan a labda.

-amikor egy játékos nem érintkezett a base-zel az első out lehetőségénél.

Mondhatjuk, hogy az ütőjátékos dupla játék lehetőségét idézi elő, amikor pattant labdát üt a belsőpályán belülre és egy vagy több futót tovább tol, kivéve ha olyan lassú labdát ütött, hogy a védelemnek sehogyan sem lett volna ideje két embert kiejtetni. A GDP esetet be kell számítani a szóban forgó ütő támadási DP oszlopába.

1. példa: futó van egyesen, az ütő pattant labdát üt, amit a beállós lekezel és idejében a kettesre dob a futó kiejtéséhez. A kettes védő ezután az egyesre dob, és kiejteti az ütő-futót. A JV-nek dupla játékot kell számítania a védőknek (SS, 2B, 1B) és GDP-t az ütőnek.

2. példa: futó van egyesen, az ütő vízszintes ütést üt a kettes védőhöz, aki elkapja azt. A futó nem ér vissza az egyes base-re a dobás előtt. Ez dupla játék, de az ütőnek nem számítandó be, mert nem pattant labda.

3. példa: futó van kettesen, az ütő pattant labdát üt a beállóshoz, aki labdával érinti a hármas felé indult futót, majd egyesre dob és kiejteti az ütő-futót. Ez szintén dupla játék, de az ütőnek nem szabad felróni, mert a kettesen levő futónak nem volt futáskényszere.

4. példa: futó van egyesen és az ütőnek két strike-ja van, a következő dobáson a futó megpróbálja ellopni a kettest. A dobás strike, tehát az ütő strikeout. Az elkapó dobásával megcsinálják a második out-ot. Ez nyilván nem az ütő miatti GDP, de a dupla játék számít, mert a két out folyamatos akció következménye.

5. példa: futó van egyesen, az ütő pattant labdát üt a beállóshoz, aki a kettesre dob és a futó out. Ezután a kettes védő az egyesnek dob, de az kiejti a jó dobást. Ebben az esetben számíts GDP-t azütőnek, de dupla játék nincs.

6. példa: futó van egyesen, az ütő pattant labdát üt a beállóshoz, aki a kettes base-hez fut, de mellé lép és aztán egyesredob. Írj be dupla játéknál ütést (GDP), de nincs dupla játék.

7. példa: futó van egyesen, az ütő pattant labdát üt a beállóshoz, aki a kettes base-hez fut, de túllép rajta és az egyesre dob, az egyes védő viszont kiejti a labdát. Ilyenkor számíts duplajátéknál ütést, de nincs dupla játék a védelemnek.

8. példa: futók vannak egyesen és kettesen, az ütő pattant labdát üt a beállóshoz, aki lekezeli és egyesre dob a kiejtetéshez. Mindkét futó halad egy base-t, de a kettesről indult futó megpróbál befutni. Az egyes védő az elkapóhoz dob, aki kiérinti a játékost. A dupla játék beírandó a védelemnek, de az ütőnek nem.

9. példa: futók vannak egyesen és kettesen, az ütő pattant labdát üt a hármas védő felé, aki megcsinálja a tolás miatti out-ot a hármasra haladó futón, aztán a kettesre dob, ahol elérik a második kiejtetést. Még ha az ütő-futó elérte is az egyes base-t, be kell neki számítani a dupla játéknál ütést.

c) A GDP szimbólum

Ahogy az 1.,5.,6.,7. és 9.példában láttuk, azt jelzi hogy az ütés dupla játék lehetőségét idézte elő. Az 1. példán nézzük meg, milyen védekezési teljesítményeket kell beszámítani. Egy segédkezés jár a beállósnak, egy segédkezés és egy kiejtetés a kettes védőnek és egy kiejtetés az egyes védőnek. Ezen kívül dupla játékot kell behúzni mindhármuknak. Az eredménylap támadás összesítőjében az ütő DP oszlopába bekell számítani az akciót.

SZABÁLY MIATTI OUT

Többféle olyan kiejtetés van (automatikusnak is nevezik), melyek a Hivatalos Baseball Szabályok 10.10 fejezetében vannak felsorolva. Ezek beírását példák sorozatával mutatjuk be, midegyiket az OBR szimbólummal jelezzük. Jelentése: Szabály általi kiesés (outby rule). Összesen 14 ilyen eset van, melyek közül az első hetet mindig az elkapónak kell beszámítani, a többit egy meghatározott védőnek.
1. Az ütőt out-nak ítélik szabálytalanul megütött labda miatt:
Itt idézzük fel, hogy a 6.06 (a-b) szabály szerint szabálytalan az ütés, ha az ütő egyik vagy mindkét lába teljesen az ütőhelyen kívül van, vagy szabálytalan ütővel üti meg a labdát, vagy átlép egyik ütőhelyről a másikra, amikor a dobó dobási pozícióban van, illetve ha az ütője másodszor is érinti a labdát érvényes területen (6.05 hszabály).
2. Az ütő out, mert érvénytelen labdát buntol két strike után:
Ebben az esetben "OBRK" a jel, mert strikeout-ot kell feljegyezni a dobónak. Nyilvánvaló, hogy a kiejtetés az elkapónak jár. Beírjuk a strikeout folyamatos sorszámát is.
3. Az ütő kiesik, mert érinti őt a saját megütött labdája:
Ne felejtsük el, hogy csak akkor lesz az ütő out, ha az ütőhelyen kívül érintkezik a labdával, máskülönben a bíró foul ball-t ítél.
4. Az ütőt out-nak ítélik, mert zavarja az elkapót:
Amikor az elkapó bármilyen elkapási vagy dobási mozdulatát zavarja az ütő.
5. Az ütő azért esik ki, mert nem ütött a megfelelő sorrendben:
Emlékezzünk arra, hogy ebben az esetben az ütő csak akkor out, ha az ellenfél kérelmet intéz a kettővel rá következő ütőnek dobott első dobódobás előtt. Ha a soron kívül felálló ütő kiesik az ütését követő akcióban és az ellenfél ezután kérelmet intéz, ezzel arra az ütőre szerzi meg az out-ot, akinek ütnie kellett volna, tehát hozzá kell beírni azt. Az akciót elért védők teljesítményét, a kiejtetést és a segédkezést be kell számítani, így ezt is beírjuk. Az 5/1. példában a sorra következő ütő helyett valaki más ütött és hármas védő-egyes védő összjátékkal kiesett. A védelem kérelmet intéz, így a kimaradt ütő lesz out az említett akcióval. Ha a rossz sorrendben ütő játékos egyesre ér, az 5/2. ábra szerint írjuk be a kérelemre megítélt out-ot a kimaradt játékoshoz. Később még visszatérünk a rossz sorrendben ütés eseteire.
6. Az ütő azért out, mert nem érinti az egyes base-t, miután sétálni engedték:
Ball-ok miatti séta,labdával megdobás, vagy elkapói zavarás miatt megkapott egyes base után, ha azütő nem megy egyesre vagy nem érinti meg a base-t.
7. A futót out-nak ítélik, mert nem akar befutni hármas base-ről a győztes ponttal.
8. Az ütő kiesik, mert nem-elkapott infield fly-t ütött:
A kiejtetést annak a védőnekkell megadni, aki a labda földet érésének pontjához legközelebb volt. Apéldában a hármas védő közelében leesett Infield Fly miatt lett az ütő out. AzInfield Fly eseteiről még lesz szó.
9. Egy futó kiesik, mert érinti egy érvényes labda(beleértve az infield fly-t is):
Az out-ot az a védő kapjameg, aki legközelebb volt ahhoz a ponthoz, ahol a labda érintette a futót. Biztos ütést kell adni az ütőnek még akkor is, ha az out a harmadik volt. Ne felejtsük el, hogy ha a labda túlment egy belső védőn (kivéve a dobót), a futó nem out és a labda játékban van.
10. A futót out-nak ítélik, mert a base-vonalon kívülre futott, hogy elkerülje az érintést:
A kiejtetést annak a védőnek kell megadni, akit a futó kikerült és segédkezés jár annak, aki előtte oda dobta a labdát.
11. Egy futó kiesik, mert megelőz egy másik futót:
Az out-ot az előzés pontjához legközelebb levő védőnek kell beírni.
12. Egy futó kiesik, mert fordított sorrendben fut a base-ek között:
A kiejtetés annak a basevédőnek írandó be, akinek a base-étől a futó elkezdte a rossz irányba haladást.
13. Egy futót out-nak ítélnek, mert zavart egy védőt:
Az out annak a játékosnak számítandó be akit zavartak, kivéve ha dobás mozdulata közben volt a zavarás pillanatában. Abban az esetben annak kell odaítélni a kiejtetést, akihez dobott, és a védő akit zavartak segédkezést kap.
Megjegyzés:Támadó zavarás az, ha az ütésnél levő csapat valamilyen módon zavarja, gátolja, vagy útjába áll bármelyik akciót végző védekező játékosnak.
14. Az ütő-futó kiesikegy előző futó általi zavarás miatt:
A kiejtetést az egyes védőnek kell megadni. Ha a védő, akit zavartak dobás mozdulata közben volt, akkor neki segédkezést kell adni.
Megjegyzés: Az utóbbi két példában fontos a segédkezések lehetősége. Példa: futó van egyesen, kettőnél kevesebb out van. Az ütő pattant labdát üt a kettes védőhöz, aki próbál dupla játékot csinálni, de a dobása közben fel löki őt a kettesre tartó futó. A bíró mindkét futót out-nak ítéli zavarás miatt. A szabály szerint segédkezés jár a kettes védőnek, mert a zavarás pillanatában a dobás mozdulata közben volt. Ez dupla játék, de nem számítható dupla játékban ütésnek, mert mindig számottevő kétség merül fel, hogy sikerülne-e a duplajáték.
Most lássunk néhány példát az automatikus kiesésekre:
1. példa:
a labdával való érintkezés pillanatábanaz ütőnek nincs mindkét lába az ütőhelyen belül. A kiejtetés az elkapónak jár.
2. példa:
az ütő érvénytelen területre buntol a harmadik strike-ra. A strikeout-ot meg kell adni a dobónak és az ütőnek, illetve egy out-ot azelkapónak.
Kivétel:ha két strike utánmagas labdát buntol az ütő és a pályán kívül elkapja egy belső védő, akkor a flyout szerinti beírást alkalmazzuk.
3. példa:
az ütő az egyes felé üt, de futásközben érinti a labda a pályán belül, mielőtt bármely védő megkísérelhetne egy akciót.A kiejtetést az elkapónak kell megadni.
Megjegyzés: Ha az ütőt érvénytelen területen találja el a labda, ő nem out, az ütés normál foul ball lesz, kivéve ha ő szándékosan próbálja érinteni a labdát, hogy ne tudják kiejtetni. Ebben az esetben az ütő kiesik zavarás miatt, és az out annak a játékosnak írandó, aki le akarta volna kezelni a labdát, tehát a 13. eset szerint.
4. példa:
egy futó megpróbálja ellopni a kettest. A dobó az ütő felé dob és az ütő zavarja az elkapót a kettesre dobás közben, az ütőjével vagy más mozdulattal. Az ütő kiesik és a futónak vissza kell térnie egyesre.
5. példa:
futó van egyesen, az ütő pattant labdát üt a kettes base felé és a labda eltalálja a kettesre haladó futót. Ezt a futót out-nak ítélik. A kettes védőnek kell megadni a kiejtetést. Ugyanebben az esetben, ha a labda érvénytelen területen találja el a futót, őt nem ítélik out-nak, mivel az ütés normál foul ball-nak számít, kivéve ha a futó szándékosan próbálta érinteni a labdát. Ebben az esetben zavarás miatt kiesik.
6. példa:
futó van egyesen, az ütő pattant labdát üt a kettes védőhöz, aki próbálja megérinteni a futót, az viszont a base-vonalon kívülre futva kikerüli az érintést, emiatt out-nak ítélik. A kettes védő kapja meg a kiejtetést.
7. példa:
futók vannak egyesen és kettesen, az ütő hosszú labdát üt a kerítéshez. A kettesen levő futó a base-en marad az elkapásra gondolva, de az egyesről a futó elindult az ütéskor és megelőzi a társát, aki végül a hármasra ér. Az egyesről indult futó kiesik. A kiejtetés azé a védőé lesz, aki az előzés pontjához legközelebb volt, ebben az esetben a kettes védőé.
8. példa:
az ütő szimplát üt a középkülső pályára, de ahelyett hogy egyesre futna, hármas felé indul és out-nak ítélik. A kiejtetést az elkapónak kell adni, mert az ütő a hazai base-nél kezdte az ellenkező irányba futást.

KÉRELEM AKCIÓK

Most egy másik sajátos kiesési módot mutatunk be, a "kérelem akciót". Amikor egy futó akció közben nem lép rá vagy nem érint egy base-t amikor túlhalad rajta futás közben vagy elhagyja a base-t egy elkapás előtt, a védekező csapat kérelmezheti az out-ot. Ez kétféle képpen történhet.
a) Ugyanabban az akcióban:
Ebben az esetben elég ha a kihagyott base védője érinti a base-t a labdával a birtokában. A JV úgy írja le az akciót, ahogy történt. Például van egy futó, aki a kettesről befut egy biztos ütéssel, azonban nem érinti a hármas base-t. A hármas védő megkapja a labdát a bal külsőstől és rálép a base-re. A bíró, aki látta, hogy a futó nem érintette a base-t, megadja az out-ot.
b) Egy akció után, mielőtt a dobó a következő ütőnek eldobja az első labdát:

Ebben az esetben, miután a dobó a dombon vagy dobási pozícióban van, le kell lépnie a gumiról és a kihagyott base védőjének kell dobnia a labdát. Ezután a védő rálép a base-re és a bíróhoz folyamodik az out-ért. Ezen a ponton a bíró megítéli az esetet.

Ha több mint egy játékoshaladt túl azon a base-en, a védőnek jeleznie kell, melyik futó hagyta ki azt, különben a bíró nem veszi figyelembe a kérelmet.
Ha több kérelmi ok adódik, mert több játékos is kihagyott base-t vagy elhagyta azt az elkapás előtt, akkor több kérelem intézhető. Azonban fontos, hogy a védelem a jó base-nél és a megfelelő futó ellen tegyen kérelmet, mert ha hibáznak az első kérelemnél, továbbiak nem lehetségesek.
Vissza a fenti példához. Ha a kérelmek a dobótól indulnak ki, a JV ezeket az "A" jellel és a kérelmet intéző védő számával jelzi (kérelem=appeal).

A DOBÓNAK NEM ADHATÓ SEGÉDKEZÉS ILYEN ESETBEN.

Megjegyzés: ha a JV tisztában van azzal, hogy egy futó szabálytalan volt, várjon az akció beírásával a következő dobódobásig, hogy ne kelljen radíroznia. Ezen kívül ne feledjük, hogy sem a JV sem a bírók nem hívhatják fel a csapatok figyelmét az ilyen szabálytalanságra; csak egy csapat szólhat a bírónak a kérelem ügyében. Ha a kérelmet nem teszik meg a következő dobódobás előtt, akkor az akció szabályossá válik.

INFIELD FLY OUT

Az Infield Fly akkor történik, amikor kettőnél kevesebb out van és az ütő csapatnak futói vannak egyesen és kettesen (esetleg hármason is). Ha a bíró megítélése szerint az ütést könnyedén el lehet kapni a belső pályán, ő bemondja az "infieldfly"-t az ütőt out-nak nyilvánítva, akár elkapják a labdát, akár nem.

E szabály célja, hogy védje a támadó csapatot attól a lehetőségtől, hogy a védelem hagyja leesni a labdát és a tolás miatt könnyű dupla játékot csináljanak. Ehelyett az ütőt out-nak ítélik amíg a labda a levegőben van és a futók nem kényszerülnek haladni, ha leesik a labda. Saját kockázatukra futhatnak, más különben base-en maradhatnak.

Ahogy már láttuk, ha nem kapják el az Infield Fly-t, az OBR jel és a leesés pontjához legközelebb levő védő száma használandó.
Ha azonban a labdát elkapják, az IF jelet és a labdát elkapó játékos pozíciószámát kell feljegyezni. A példában a beállós elkapott egy bíró által bemondott InfieldFly-t.
Megjegyzés: Ahhoz, hogy infield fly-nak számítson, egy belső pályára bejött külső védő is elkaphatja a labdát, ha a bíró szerint egy belső védő is könnyedén elkaphatta volna.
Vizsgáljuk meg az infield fly következő érdekes eseteit:
1. eset:
Ha egy futó érint egy base-t és az infield fly eltalálja őt, akkor ő nem lesz out, de az ütőjátékos igen. Az ütésnél töltött időt be kell számítani neki.
2. eset: Ha egy base-t nem érintő futót érint az infield fly, akkor mind az ütő, mind a futó kiesik és a labda halott lesz.
3. eset: Ha a megütött labdát infield fly-nak mondják be, a labda leesik érvénytelen területen és bepattan mielőtt elhagyná az egyes vagy hármas base-t, akkor az infield fly élni fog és a kiejtés a labdához legközelebbi védőnek adandó meg. (OBR x)
Megjegyzés: Az alapvonalhoz közel levő magas labda esetén a bíró azt mondja:"Infield Fly, ha érvényes".

1. példa: teli base-ek, egy out. Az ütő magasat üt a hármas védő felé és a bíró bemondja az Infield Fly-t. A labda eltalálja a futót, aki érintkezik a base-zel. Egy Infield Fly out jár az ütőnek és a kiejtetés a hármas védőé. Az eltalált futó nem out.

2. példa: egy out, futók egyesen és kettesen. Az ütő magas labdát üt a hazai és egyes base közé, a bíró bemondja, hogy "Infield Fly, ha érvényes". A labda kint esik le, de bepattan a pályára, mielőtt védő érintené. Az ütő kiesik infield fly miatt és a labdához legközelebb álló védő kiejtetést kap (példánkban az egyes védő).

3. példa: teli base-ek és egy out, az ütő magas labdát üt a hármas védő felé és a bíró infield fly-t mond. A labda eltalálja a visszafelé igyekvő futót a pályán belül. Az ütő is, a futó is kiesnek. Mindkét kiejtetés és a dupla játék a hármas védőnek jár, de nem számít dupla játéknál ütésnek.

4. példa: egy out, futók egyesen és kettesen, az ütő magas labdát üt a hazai és hármas base közé, a bíró bemondja, hogy "Infield Fly, ha érvényes". A labda bent esik le, de kipattan mielőtt bárki hozzáérne. Ez az eset egy normál foul ball, tehát az ütő nem out. Hibát kell megadni annak a védőnek aki a legjobb pozícióban volt a labda elkapásához, ha a JV szerint könnyedén elkaphatták volna.

A 6.05 (l) szabály szerint az ütő automatikusan kiesik, ha két out-nál kevesebb van, egy vagy több futót továbbtol és a védelem szándékosan leesni hagy egy labdát rövid magas labda vagy vízszintes ütés esetén, azért hogy duplát érhessen el. Ugyanazokat a jeleket kell ilyenkor is használni, még ha ez nem is Infield Fly. Ez egy automatikus szabály miatti out (OBR).

SORON KÍVÜL ÜTÉS

Ha egy ütőjátékos nem üt a megfelelő sorrendjében, másvalaki üt helyette, aki befejez egy ütésnél szereplést és az ellenfél ekkor kérelmet intéz a bíróhoz a következő ütőhöz dobott első dobódobás előtt, akkor a kimaradt ütőt out-nak ítélik. A főszabályok erre vonatkozóan a következők:

a) A helytelen ütő futóvá válik: Ha egy szabálytalan ütő futóvá válik és az ellenfél kérelmére a szabályos ütőt out-nak ítélik, neki OBR2 írandó be és a helytelen ütő ütésén történt mindenféle haladást figyelmen kívül kell hagyni.
b) A helytelen ütőt kiejtetik:
Amikor egy játékos soronkívül üt és kiesik, azután az ellenfél kérelmet intéz így kiejtetve a megfelelő ütőt, akkor az akciót az eredetileg helyes ütőnek kell beírni, a helytelennek pedig semmit, mert újra neki kell ütnie ezek után.
c) A helytelen ütő nem fejezte be az ütésnél szereplést:
Ha a helytelen ütő még az ütőhelyen áll, amikor felfedezik a tévedést, helyet cserélnek a megfelelő ütővel és a ball-strike számlálás folytatódik. A jegyzőkönyvbe semmit sem kellírni.
d) A helytelen ütő futó váválik vagy kiesik és az ellenfél a következő ütőnek dobott első dobódobás után intéz kérelmet:
Ebben az esetben vagy ha az ellenfél egyáltalán nem tesz kérelmet, akkor a kimaradt ütő kockája üres marad és minden megy tovább, mintha mi sem történt volna.
Megjegyzés:
amíg egy szabálytalan ütő van az ütőhelyen és futók haladnak lopás, balk, vad dobódobás, stb. következtében, az ilyen haladás szabályos lesz. Csak az ütés miatti haladásokat kell visszavonni kérelem akció esetén.

Fontos: Ha a JV vagy a bíró tudják, hogy helytelen ütő van az ütőhelyen, meg kell tartaniuk ezt maguknak. Az szükséges,hogy a védekező csapat maga jöjjön rá a tévedés tényére.

A soron kívüli ütőrekövetkező szabályos ütőt a következő alapon kell meghatározni:

1. Ha a szabály szerintiütő out, mert nem ütött a megfelelő sorrendben:

A kimaradt és out-nak ítéltütő után következő játékos lesz a következő szabályos ütő.

2. Ha a szabálytalan ütőeredménye szabályossá válik:

Ha ez történik, mert avédelem nem végez kérelmet időben, a következő ütő a szabályossá vált ütő utánijátékos lesz. A kimaradt ütő szabályosan csak a következő körben szerepelhetújra. A többi ide vonatkozó részletet lásd. a szabálykönyv 6.07 pontjában.

Hogy jobban megértsük a lehetséges szituációkat, tételezzük fel a következő ütősorrendet:
1. Antal
2. Bíró
3. Ceglédi
4. Dobos
5. Erdős
6. Fodor
7. Gáti
8. Hajdú
9. Imrei
 
1. példa:
ANTAL a szabályos ütő, de BÍRÓ megy ütni, de kiesik beállós-egyes védő játékkal; a védekező csapat kérelmet intéz a következő dobódobás előtt és a bíró ANTALT out-nak ítéli; BÍRÓ visszamegy ütni, mivel ő a szabályos ütő ANTAL után. A kiejtetést és segédkezést ugyanúgy kell számítani, mintha helyesen követték volna az ütősorrendet.

2. példa:
FODOR a szabályos ütő, de CEGLÉDI üt és duplát ér el, aki után DOBOS jön ütni. A következő dobódobás előtt a védekező csapat kérelmet intéz, a bíró out-nak ítéli FODORT és CEGLÉDINEK le kell jönnie a pályáról. Ekkor GÁTI megy ütni, aki FODOR után a szabályos ütő. A kiejtetést az elkapónak írjuk.

3. példa:
ANTAL a szabályos ütő. BÍRÓ megy ütniés 3 dobás után az állás 2 ball, 1 strike. Ekkor a támadó csapat rájön a hibára és szól a bírónak. ANTAL megy ütni és a számlálás továbbra is 2-1.

4. példa: GÁTI lenne a következő ütő, de HAJDÚ üt helyette egy szimplát. IMREI jön ezután ütni és miután fogad egy dobódobást, a védelem kérelmet intéz HAJDÚ rossz sorrendben ütése miatt. De a következő dobódobás szabályossá tette az ő akcióját, IMREI tehát a megfelelő ütő.

Megjegyzés: A kimaradt és nem kiesett ütőnek az LT jelet írjuk be (elveszett ütésre következés). Sem PA, sem AB nem számít ilyenkor.

Fontos: Ha egy vagy több szabálytalan ütő megy ütni, nem tesznek ellenük kérelmet és a szabályosan következő ütő base-en van, akkor a rákövetkező ütő lesz a szabályos ütő.

SEGÉDKEZÉSEK

Segédkezést kell megadni minden védőnek aki:

a) Dob vagy eltérít egy hozzá ütött labdát olyan módon, hogy akciójának eredményeként out-ot érnek el, vagy érnénekel, ha nem lenne egy későbbi hiba egy másik játékostól.

b) Dob vagy eltérít egy labdát olyan akció közben, amikor egy futót out-nak ítélnek zavarás miatt vagy mert a base-vonalon kívül futott.

Megjegyzés: minden védőnek aki valamilyen kiesést eredménye-ző akcióban résztvesz, csak egy segédkezés adhatóabban az akcióban, még ha többször dobta is a labdát.

Segédkezést nemszámíthatunk:

c) Egy védőnek akinek a rossz dobása lehetővé teszi, hogy egy futó elérjen egy base-t, még ha az akció folytatódásaként kiesik is a futó. A hibát követő akció újnak számít és annak a játékosnak, aki bármiféle hibát csinál csak akkor adható segédkezés, ha résztvesz az új akcióban.

d) A dobónak, aki strikeout-ot dob, kivéve ha a 3. strike-ot kiejti az elkapó és a dobó dobja azt egyesbase-re, hogy kiejtse az ütőt.

e) A dobónak, amikor egy szabályos dobódobás után az elkapó:
- kiejtet egy pontot szerezni próbáló futót
- base-en kívül elcsíp egy futót (pick off)
- kidob egy lopni próbáló futót

1. példa: futó van egyesen, az ütőpattant labdát üt a hármas védőhöz, ő eltéríti a labdát a beállóshoz, aki felveszi és idejében dob a kettesre a tolás miatti out-hoz. Segédkezést adunk a hármas védőnek és a beállósnak, kiejtetést a kettes védőnek.
2. példa: futó van egyesen, az ütő a kettes védőhöz üt egy pattant labdát, aki idejében a beállóshoz dob a futó kieséséhez, de amikor a beállós egyesre dob, hogy befejezze a dupla játékot, zavarja őt a futó és az ütő automatikusan kiesik a futó zavarása miatt. Segédkezést adunk a kettes védőnek és a beállósnak, kiejtetést a beállósnak és az egyes védőnek. Az akció dupla játék.
3. példa: futó van kettesen, az ütő a hármas védőhöz üt, aki lekezeli a labdát és kettesre dob beszorítva a futót. Az out hármas védő - kettes védő - hármas védő - beállós dobások után születik meg. Csak egy segédkezés jár a hármas védőnek, egy a kettes védőnek és egy kiejtetés a beállósnak.
4. példa: az ütő a dobó területére üt, aki lekezeli a labdát de rosszul dob egyesre. Az ütő-futó továbbfut a kettesfelé, de a jobb külsős kidobja őt kettesen. Ebben az akcióban a dobó nem kaphat segédkezést. Ha a JV véleménye szerint a dobónak nem volt esélye elérni a kiejtetést egyesen, akkor biztos ütést adunk az ütőnek, máskülönben hibát adobónak. Mindenképpen a jobb külsős kap segédkezést és a beállós kap kiejtetést.
5. példa: az ütő lassan pattogó labdát üt a hármas védő felé, aki lekezeli de nem tudná elérni a kiesést egyesen (szimpla hit). Azonban a dobása rossz és a futó megpróbál továbbmenni, de jobb külsős - kettes védő akcióval kiesik. A hármas védő nem kaphat segédkezést.
6. példa: az ütő strikeout lett, de a harmadik strike-ot nem fogja meg az elkapó és a labda visszapattan a pályán belülre. A dobó összeszedi és egyesre dob. Segédkezés jár a dobónak és out az egyes védőnek. Ezen kívül strikeout a dobónak.
HIBÁK

A hivatalos baseball szabályok 10.13 bekezdése szerint hibát kell adni minden rontásra (elkapási, lekezelési, dobási rontás), amely meghosszabbítja egy ütő vagy egy futó jelenlétét base-en, vagy lehetővé teszi, hogy egy futó ráadás base-t érjen el.

1. megjegyzés: A labda lekezelésekor a lassú mozdulat, amely nem jelent mozdulatbeli rontást, nem számít hibának.
2. megjegyzés: Nem szükséges, hogy egy játékos érintsen egy labdát, ahhoz hogy hibát csináljon. Ha egy pattant labda a védőn túlmegy vagy a lábai között megy el, vagy ha egy labda leesik, amely a JV szerint elkapható lett volna különleges erőfeszítés nélkül, akkor hibát kell felróni annak a játékosnak.
3. megjegyzés: Gondolatbeli hibák vagy a védők megítélései nem számíthatók hibának, kivéve ha kifejezetten említik a szabályok.
A hibákat három kategóriába soroljuk:
- döntő hibák

- ráadás base hibák

- mentesített hibák

a) Döntő hibák:

dobási vagy elkapási hibák, melyek meggátolják az out-ot, meghosszabbítva egy játékos ütésnél töltött idejét vagy a futó base-en szereplését. Ezeket a hibákat a nagy E betűvel írjuk le, ami előtt annak a játékosnak a pozíciószáma áll aki a hiba előtt segédkezést ért el, utána pedig a hibát elkövető védőé (pl. 6E4). Lekezelési vagy dobási hiba esetén nincs előtte álló szám (pl. E5), dobási hibánál a pozíciószám után a nagy T betűt kell még oda írni (E6T). Végül, ha magaslabdánál történik egy elkapási hiba, akkor az E_F jel használatos (pl. E9F).

b) Ráadás base hibák:

ezek a hibák nem hosszabbítják meg egy futó életét, de lehetővé teszik, hogy a megszerzett base-nél tovább haladjon. Ha nem lett volna ez a hiba, out nem született volna, de elkerülte volna futók továbbhaladását. Az ilyeneket kis "e" betűvel és a hibázó védő számával jelezzük.
Fontos: segédkezés sohasem lehet ráadás base hibák esetén (pl. ha az egyes védő miatt jut kettesig az ütő-futó), mert ezek sehogy sem ejtették volna ki a futót, csak lehetőséget adtak neki a továbbhaladásra. Az ütő-futó nem érhet egyesre ráadás base hiba miatt.

c) Mentesített hibák:

az ezeket elkövető védők idejében visszaszerzik a labdát és végül kiejtenek egy futót. Ezeket nem jegyezzük fel sehogyan sem és nem számítható be a védőnek. A dupla játékok folyamatosságának meghatározásánál van jelentőségük.


Hibát kell beírni egy védőnek amikor ő:

a) Nem kap el egy könnyű magas labdát a pályán kívül: Ezzel meghosszabbítja egy játékos ütésnél szereplését, függetlenül attól, hogy az ütő eljut-e végül az egyes base-re.
b) Nem érint meg egy base-t vagy egy futót: amikor idejében megkapta előtte a labdát a kiejtetés eléréséhez
c) Vad dobást csinál: és ez lehetővé teszi, hogy egy futó base-re érjen, ha a JV szerint egy jó dobás kiejtette volna a futót.
Kivétel: hiba nem számítható olyan vaddobásnál, amit az elkapó a lopás megakadályozására kísérel meg, kivéve ha a futó még egy base-t halad emiatt. Ekkor ráadás base hibát kell beírni. Az eredeti lopást meg kell adni a futónak.
d) Vad dobást csinál: amikor megpróbálja megállítani egy futó haladását és a vad dobás miatt a futó további base-t is elér.
e) Dobása megpattan a földön: vagy eltalál egy base-t vagy a dobógumit vagy futót vagy bírót és emiatt halad egy futó.
Megjegyzés: Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, amikor a dobás pontos volt és nem tűnik igazságosnak a labdát dobó játékos iránt. Minden elért base-t meg kell magyarázni.
Fontos: Csak egy hiba számítható egy rossz dobásért, még ha miatta több base-t haladnak is vagy több futó jut előrébb.
f) Egy védő nem kap el egy labdát, amit pontosan dobtak neki: és ez egy futó haladását teszi lehetővé. Ha a dobás a kettesre ment egy lopás esetén, akkor a JV döntse el, hogy a kettes védőnek vagy a beállósnak kellett volna-e elkapnia, és annak írja be a hibát.
g) A bíró megad az ütőnek vagy futóknak base-eket a védelem általi zavarás vagy akadályozás miatt: Egy hibát kell számítani a védőnek aki elköveti a zavarást vagy akadályozást, függetlenül attól, hány base-t kaptak meg a futók. Akkor nem számítandó hiba, ha a JV szerint a futók elérték volna a megkapott base-t.

Ezen a ponton emlékezzünk arra, hogy a zavarás védő (ált. az elkapó) általi szabálytalan tett, ami zavar egy futót. A támadói szabálytalanságot, akár az ütő, akár futó követi el, zavarásnak hívjuk. Ha az elkapó zavarja az ütőt, az utóbbi megkapja az egyes base-t és ezt hibaként kell számítani. Ennek jele INT.

Az akadályozás viszont egy védő szabálytalansága egy futóval szemben. Ennek jele "ob" (kisbetűk) a szabálytalan védő számával követve. Ráadás base hibát kell a védőnek számítani, mert logikus feltételezni, hogy a futót máskülönben nem tudnák kiejteni.
Ha a bíró nem mondja be a zavarást vagy a JV véleménye szerint a futó mindenképpen továbbhaladt volna, az akciót úgy kell jelezni, mintha szokásos, hiba nélküli akció lenne.
Fontos: Az akadályozás miatti haladásokat, az emiatt odaítélt egyes base-en kívül, nem kell jelezni a támadás összesítés IO oszlopában. Ha az ütő akadályozása döntő hibának számít (vagyis anélkül meg lenne az out), akkor az ütő kockájába nagy IO betűket és az akadályozó védő számát írjuk.
1. példa: Az ütő magas labdát üt érvénytelen terület fölé és az egyes védő nem kapja el. Hibát kell számítani neki, ha a JV szerint a labda elkapható lett volna közönséges erőfeszítéssel. Ez döntő hiba, mert meghosszabbítja az ütő ütésnél szereplését. A hibát egészen a jobb alsó sarokba írjuk, helyet hagyva az ütő későbbi akciójának. (Itt pl. késõbb az ütõ egy biztos ütést ért el a balkülsõ mezõnybe, viszont a kiérdemelt pont szempontjából fontos, hogy a hiba ténye feljegyzésre került.)
2. példa: Az ütő könnyen elkapható guruló labdát üt az egyes védőhöz, aki nem érinti meg a base-t és az ütő-futó egyesre ér. 
3. példa: Futó van egyesen, az ütő pattant labdát üt a beállóshoz, aki felszedi és időben a kettesre dob, de a kettes védő nem érintkezik a base-zel, ezért éri el a futó a kettest. Hibát kell adni a kettes védőnek és segédkezést a beállósnak.
4. példa: Egy ütő guruló labdát üt a shortstophoz, aki rosszul dob egyesre, az ütő base-re jut. Hiba számítandó a beállósnak, ha a JV szerint a pontos dobás kiejtette volna az ütőjátékost.

5. példa: Amikor futó van egyes base-en, az ütő szimplát üt a középkülső pályára; a futó eléri a kettest és a hármas felé indul. A középkülsős a futót próbálja kiejtetni, de a labda megpattan és a hármas védőnek lehetetlen elkapni és a futó haza fut. Hiba a középkülsősnek.

6. példa: A futó egyes base-en elindul lopni a következő dobáson és az elkapó tökéletesen dob kettesre és időben, de a kettes védő és beállós közötti félreértés azon, hogy ki megy a base-re, lehetővé teszi hogy a futó kettesre érjen. Ebben az esetben a JV kérdezze meg a csapat edzőjét, kinek kellett volna mennie és neki beírni a hibát (példánkban a kettes védő volt a ludas).
Fontos: Ezekben az esetekben a hiba általában ráadás base hiba, mivel sokszor nehéz megítélni, hogy a futót sikerült volna-e kiejtetni egy pontos dobással. Csak ha a JV teljesen biztos a dologban, akkor írjon be döntő hibát; ebben az esetben a kis "e" helyett nagy "E"-t kell írni. Itt előzetesen bemutatjuk a másik base-re dobás leírását, amikor az ütő kettesre ér miután a labdát eldobták a hármas felé. (Advance on throw - dobáson haladás)
7. példa: Nincs futó, az ütő a beállóshoz üt egy pattogó labdát, aki vadul dob egyesre. Az ütő-futó elér a kettes base-ig a hiba miatt. Az egyes base-re jutást a hibával jegyezzük le és az akció folytatódását egy nyíllal.
8. példa: Az ütő a középkülső pályára üt, a kettesről induló futó a hármason befordulva a hazai base felé fut. A hármas védő ekkor az útjába kerül, ezzel akadályozza a futót. A hármas védőnek be kell számítani egy hibát, ha a bíró ráadás base-t ad a futónak akadályozás miatt. Azonban, ha a JV szerint a futó biztosan hazafutott volna mindenképpen, az akciót a második ábra szerint jelezzük.
Hiba nem számítható a következő esetekben (mentesített hibák esetei):

h) Az elkapó rossz dobása a lopás megfogására: Amikor az elkapó, miután megfogott egy dobódobást, rosszul dob megpróbálva kiejtetni egy futót. Hiba csak akkor van, ha a rossz dobás következtében akármelyik futó még egy base-t elér.
i) Egy védő rossz dobása,ami akkor sem eredményezett volna kiesést, ha tökéletes lett volna: Ha a JV szerint a futót nem lehetett volna kiejtetni tökéletes dobással közönséges erőfeszítés által, kivéve ha a dobás lehetővé teszi, hogy bármely futó tovább jusson ahhoz képest, amit jó dobás esetén ért volna el.
j) Rossz dobás dupla vagy tripla játék befejezéséhez: Amikor egy védő pontatlanul dob megpróbálva elérni egy dupla vagy tripla játékot, kivéve ha további base-eket is elérnek a hiba miatt.

Megjegyzés: amikor egy védő nem kap el egy dobott labdát, amivel meglett volna a dupla vagy tripla játék, hibát kell beírni a labdát kiejtő védőnek és segédkezést a dobójának.

k) A védőnek aki a hiba után out-ot ér el: Amikor egy védő elvét egy pattant, magas vagy dobott labdát, de időben visszaszerzi és kiejtetést ér el az egyik base-nél.
l) Egy játékos szándékosan hagy leesni egy magas érvénytelen labdát, nehogy pont szülessen az akcióból: Ha egy külső védő nem kap el egy labdát és hagyja, hogy leessen a pályán kívül, amikor futó van hármas base-en és kettőnél kevesebb out van és a JV szerint a játékos szándékosan döntött úgy, hogy nem kapja el a labdát, azért hogy a hármason levő futó ne szerezhessen pontot.
m) Dobók és elkapók általi hibák közül nem számítanak:
-Vad dobódobások és túlment labdák
Ez azért van, mert a dobó és elkapó sokkal több labdát játszik meg, mint más pozíciók védői és nekik sokkal nagyobb a lehetőségük a hibázásra. Emiatt a dobódobásokkal kapcsolatos hibákat más kategóriába soroljuk.
-Ball-ok miatti séták és ütőjátékos megdobása
-Megtorpanások.
9. példa: Az egyesen levő futó ellopja a kettes base-t és az elkapó pontatlanu ldob, emiatt ér oda a futó. Add meg az ellopott base-t a futónak és ne írj hibát az elkapónak.
11. példa: Futó egyesen, az ütő magas labdát üt a középkülsőshöz, aki elvéti az elkapást, de idejében visszaszerzi a labdát, hogy kiejtse a futót a kettesen. Ilyenkor nem írunk neki hibát.
10. példa: Az ütő keményen pattogó labdát üt, amelyet a beállós remekül lekezel időben, de pontatlanul dob az egyesre. Ne számíts hibát a védőnek, csak ha az ütő-futó további base-t is elér.
Megjegyzés: Ezekben az esetekben egy jó, követendő módszer akkor megadni a biztos ütést, amikor kivételes védői teljesítményt nyújt a játékos és aztán ront.
12. példa: Futó van egyesen, az ütő a shortstophoz üt, aki kettesre dob a futót kiejtetve, de a kettes védő dobása egyesre pontatlan, ezért nincs meg a dupla játék. Nem szabad hibát adni a kettes védőnek, csak ha az ütő-futó továbbhalad a rossz dobás miatt. Ebben az esetben ez egy ráadás base hiba lenne.
13. példa: Amikor futó van hármason és kettőnél kevesebb out, az ütő magas labdát üt a pályán kívülre, amit a bal külsős hagy leesni. A JV-nek el kell döntenie, hogy a játékos szándékosan hagyta-e leesni, hogy elkerülje a futó befutását az akcióban. Ebben az esetben nem számítható hiba. Amikor egy védő elvét egy elkapást vagy lekezelést és ezzel egy futó elér egy base-t, a hiba még akkor sem lehet mentesített, ha ugyanaz a védő kiejteti ugyanazt a futót a következő base-nél. Ugyanez áll fenn akkor is, ha másik védő ér el segédkezést. Ennek az az oka, hogy minden base elérését meg kell magyarázni.
14. példa: Futó egyesen, az ütő magas labdát üt a bal külsőshöz, aki elvéti az elkapást és az egyesről indult futó hármasra ér. Az akció folytatódásánál az ütő-futó megpróbál kettesre érni, de kiesik ugyan annak a balkülsősnek a segédkezésével. Egy hibát és egy segédkezést kap meg.
15. példa: Az egyesen levő futó lopni próbál, megfogja az elkapó dobása, de safe lesz mert a kettes védő elveszti a labdát. A futó ezután megpróbálja elérni a hármast a hibával, de ugyanaz a kettes védő visszaszerzi a labdát és kidobja a futót hármason. Mivel meg kell magyarázni a haladást, hibát is és segédkezést is számítunk a játékosnak.
16. példa: Az ütő hit-et ér el a középkülsőpálya felé, de a középkülsős lekezelési hibája miatt a futó kettesre jut. A hármas elérésére tett kísérlet közben a bal külsős segédkezésével kiejtetik az ütő-futót. Hibát kell számítani a középkülsősnek, még ha egy másik védő jóvá tette is azt.
17. példa: Futó egyesen, az ütő magas labdát üt a jobb külsőshöz, aki elvéti az elkapást. Mivel a futónak haladási kényszere van, kettesre indul, de kiesik a jobb külsős segédkezésével. Ebben az esetben a hiba mentesített, mert a 10.14 (d) szabály szerint nem írható be hiba, amikor a játékos idejében visszaszerzi a labdát, hogy kiejtsen egy tovább tolt futót.
18. példa: Futó van kettesen, az ütő magasat üt a középkülsőshöz, aki elejti a labdát. A kettesen levő futó hármasra fut, de kiesik a dobáson. A játékosnak beírjuk a hibát az elvétett elkapás miatt, mert az eset nem tolás volt, és beszámítjuk a segédkezést is.
19. példa: Az ütő négy ball után megkapja az egyes base-t. A következő ütési sorrakerülés alatt a védelem megpróbálja elcsípni őt és ez sikerülne is, ha nem lenne hiba. A hiba ellenére a futó nem halad tovább. Ezt a hibát döntőnek tekintjük, mert meghosszabbítja a futó jelenlétét a base-en. A hibát oly módon kell jelezni, hogy helyet hagyjon későbbi beírásoknak a rákövetkező akciókban.
Megjegyzés: A kis vonalkákat az akció folytatódásának jelzésére használjuk. (pl. 16-os példa.)
3. fejezet
A TÁMADÁS
BIZTOS ÜTÉSEK
AZ ÜTÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
MÉRKŐZÉST BEFEJEZŐ ÜTÉSEK
ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK A BIZTOS ÜTÉSEKRŐL
A FELÁLDOZOTT ÜTÉS
A FELÁLDOZOTT MAGAS ÜTÉS
BALL-OK MIATTI SÉTA
SZÁNDÉKOS SÉTÁLTATÁS
MEGDOBOTT ÜTŐJÁTÉKOS
ZAVARÁS
HALADÁS BASE-EK KÖZÖTT
HALADÁS BIZTOS ÜTÉSEN
HALADÁS KIEJTETÉS KÖZBEN
HALADÁS HIBA MIATT
MÁS HALADÁSOK BASE-EK KÖZÖTT
VÉDŐ VÁLASZTÁSA
HALADÁSOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK
ELLOPOTT BASE
LOPÁS KÖZBEN ELKAPVA
BEHOZOTT PONTOK
GYŐZTES PONT BEHOZÁSA

BIZTOS ÜTÉSEK

A biztos ütés definíciója: amikor az ütő elér egy base-t biztonságban egy olyan akció közben, melyben nincs hiba, védő választása és kiesés. Ez a meghatározás elég felületes, így szükségünk van további magyarázatokra és példákra. A legfontosabb azonban abiztos ütéseket jelölő szimbólumok magyarázata, nem elfelejtve, hogy ezeket követi egy szám, mely meghatároz egy bizonyos pályarészt, ahol az ütést lekezelték vagy ahol a labda megállt. A jelölés körülbelül megfelel ahhoz a védőhöz tartozó számnak, aki védi azt a területet.
A jelek a következők:
Szimpla biztos ütés: a blokk jobb alsó sarkában jelenik meg.
Dupla ütés: a blokk jobbfelső sarkába jegyezzük be.
Három base-es ütés: a bal felső sarokban.
Home run, hazafutás: HR+területszám a bal alsó sarokban.

Csak olyan esetben lehet két szám a hit jele után, amikor a labda a külső pályán két védő közötti köztes zónába esik. Utoljára írjuk azt a számot, amelyik védő lekezeli a labdát.

Most nézzük meg azokat az eseteket, amikor biztos ütést kell megadni. A 10.05 szabály szerint hitet kellbeírni amikor:

a) Az ütő eléri az egyes, vagy egy rákövetkező base-t egy érvényes területre ütött labdával vagy eltalál egy falat, kerítést mielőtt érintené egy védő vagy átmegy a fal vagy a kerítés fölött.

Megjegyzés: Ne felejtsük el, hogy hiba akkor is adható ha egy játékos nem érinti a labdát (10.13 - 2. megj.)

b) Az ütő eléri az egyes base-t egy olyan erősen vagy olyan lassan megütött labdával, hogy egyetlen infieldernek sem lenne esélye megcsinálni az out-ot.

Megjegyzés: biztos ütést kell adni ilyen esetben akkor is, amikor egy védőnek nem sikerül elérnie a kiejtetést és ő akadályozott egy másik védőt, aki megcsinálhatta volna az out-ot.

c) Az ütő olyan ütésen ér biztosan egyesre, amely rendellenesen pattan olyan módon, hogy a védő nem tudja megjátszani közönséges erőfeszítéssel; vagy a labda eltalálja a dobógumit, vagy bármelyik base-t mielőtt védő érintené és úgy pattan, hogy lehetetlen lekezelni.

d) Az ütő egyesre ér egy érvényes ütésen, amelyet nem érintett védő érvényes területen addig, amikor a labda elérte a külső pályát, kivéve ha a JV szerint a labda megjátszható lett volna közönséges erőfeszítéssel.

Megjegyzés: Ez a szabály akkor lép életbe, ha a labdát egy belső védő irányába ütik, aki megpróbálhatja megjátszani a labdát. Ilyenkor meg kell figyelni, mennyire okoz nehézséget a labda lekezelése, megoldható-e rutin mozdulattal.

e) Egy védő által nem érintett érvényes ütés érint egy futót vagy egy bírót, mielőtt túlhaladna egy belső védőn, a dobót nem számítva.

Megjegyzés: Emlékezzünk arra, hogy ebben az esetben a labda halott, a futó out és akkor is biztos ütést kell adni, ha a harmadik out-ot eredményezte is!

Kivétel: hit nem írható be, ha a futót egy infield fly találta el. Ebben az esetben az ütő is out, ez egy dupla játék.

f) A védő egy korábbi futót próbál kiejtetni sikertelenül, de hiba nélkül, és a JV szerint az ütő-futót nem lehetett volna könnyedén kiejtetni.

Megjegyzés: Azonban ha a JV úgy érzi, hogy az ütő kiejtethető lett volna, védő választását kell beírnia. Minden esetben nagyon oda kell figyelni az akcióra, hogy ez eldönthető legyen, fejben tartva az ütő-futó pontos pozícióját abban a pillanatban, amikor a védő eldobta a labdát egy másik base-re.

A biztos ütések leírásánál kihangsúlyoztuk a védő közönséges erőfeszítésének alapvető fontosságát. Először is azt kell mondanunk, hogy ez egy nagyon általános és felületes meghatározás, amely jegyzőkönyv-vezetőnként váltakozhat. Ezért adunk néhány vezérfonalat a szabályok és a tapasztalat alapján. Első tanácsunk, hogy ne várjunk tökéletességet a védelemtől különösen nehéz akciókban; ítéljünk biztos ütést, ne hibát. Ezen kívül a JV-t ne érdekelje technikai hiba. Ő korlátozza magát arra, hogy rögzíti az akciókat, ahogy történnek, és a vezetőedzőre bízza a játékosok kérdőre vonását, hogy elég gyorsak voltak-e. Azt is meg kell fontolnunk, hogy sok labdát keményen megütnek, ezért nehéz megállítani azokat.

A biztos ütéseknél nagyon fontos befolyásoló tényező az ütés előtt a védők által felvett védekezési pozíció. Ez határozza meg az akció nehézségét; valójában azt kell figyelembe venni, hogy az ütést sokkal nehezebb megállítani, ha a belső védők beljebb játszanak, mivel a labda sokkal gyorsabb. Ezért minden akció előtt figyeld meg a védők pozícióját.

Hibát nem szabad számítani annak a játékosnak aki azzal veszít időt, hogy ijeszt vagy ellép egy másik base felé, még ha az out egyesen lehetséges vagy valószínű is lett volna. Ezen kívül nincs olyan szabály ami azt állítaná, hogy hibát lehet adni egy külső védőnek, aki előtt lepattan egy labda, majd átpattan fölötte. Ebben az esetben valószínűleg azért nem érte el a labdát, mert nem volt elég gyors, és a pattanás után már lehetetlen volt elkapnia azt.

Minden pozíciónál néhány dolgot végig kell gondolni a hiba odaítélése előtt. Lássuk ezeket.

A DOBÓ

Kezdjük a 10.14 (f) szabálynál. Amikor a labdát megütik, a dobó még a visszatérési mozdulatát fejezi be a dobás után, emiatt ő teljesen kiegyensúlyozatlan, tehát a hozzá ütött labdát lehet, hogy nehéz lekezelnie, különösen ha jól meg van ütve. Ez esetben automatikusan hit-et adhatunk. Más a helyzet ha a labdát elég lassan ütik meg ahhoz, hogy a dobó visszanyerje az egyensúlyát és lekezelje a labdát. A fent említett okból kifolyólag egyedül a dobó mentesül olyan hiba alól, hogy az erős labda átmegy a lábai között.

AZ ELKAPÓ

Az elkapó normál védekezési pozíciója elég ügyetlen a többi védőéhez képest, és gyakran ez hátrányt jelent bizonyos akciókban. Az elkapó elleni lopás valójában nem hiba neki, kivéve ha ugyanaz a futó még egy base-t elér. Nehéz azt is eldönteni, hogy egy dobódobás vad dobás vagy túlment labda volt-e. Kétség esetén számíts vad dobódobást, figyelembe véve azt, hogy az elkapó mindig nehéz pozícióban van a labdák megjátszásakor.

A KETTES VÉDŐ ÉS A BEÁLLÓS

Hibát kell megadni ezeknek a védőknek egy nem elkapott pattant labda miatt, ha az nem erős és a védők nem tettek feltűnő oldal-irányú mozdulatot.

A BEÁLLÓS

Ő az a belső védő, akinek a legnagyobb területet kell biztosítania. Ez gyakran nehéz helyzetek megoldását jelenti és emiatt a nem megfogott labdákat gyakran számítjuk biztos ütésnek és nem hibának. A nehéz helyzeten olyan labdát értünk, amit futtából, kinyújtott kézzel kap el, vagy a külső pálya határán a fűvonalnál, vagy a hármas base mögött, vagy olyan magas labda esetén, amikor hátat kell fordítania a hazai base-nek.

A HÁRMAS VÉDŐ

Övé az a terület, ahová a legtöbb labdát ütik és a legerősebbeket. A kemény és gyorsan pattanó ütés igen nehézzé tehet egy akciót. Valójában a labda elpattanhat mindenfelé. Ezért szükséges felbecsülni a labda sebességét, hogy eldöntsük az akció nehézségét.

Megjegyzés: ugyanez áll az egyes védőre, ha az ütő balkezesen üt.

A KÜLSŐ VÉDŐK

Amikor egy külső védő előrefut egy magas labdára, nem kapja el és a felpattanással a labda túlmegyrajta, a JV-nek szimpla ütést és ráadás base hibát kell beírnia. Ha a labda elkaphatatlan volt, de a védő megpróbálta, akkor több base-es ütést adjunk, ne hibát.

Egy másik fontos szempont az ütések meghatározásakor a kétséges esetben előnyben részesítés. Ezen azt értjük, hogy add meg a hit-et ha kétséged támad és különösen akkor, ha a védelem jól játszotta meg a labdát, de mégsem sikerült az out. A hiba negatívan érinti mind a védekezési, mint a támadási átlagokat, ha pedig biztos ütést adunk, akkor csak a dobó kiérdemelt pont átlagát. A két eset között az ütőt részesítjük előnyben.

Most pedig vegyük sorra azokat az eseteket, amikor biztos ütést nem szabad ítélni. (10.06 szabály)

g) Amikor egy futó kiesik tolás miatt, vagy kiesett volna, ha nem lett volna védekezési hiba. Amikor hiba van egy akcióban hit-et nem lehet adni.

h) Az ütő szimplát üt és a tovább tolt futó elvéti a base-t és kérelem akcióban out-nak ítélik. Ebben az esetben ütésnél szereplést kell adni az ütőnek, de hit-et nem. Csak abban az esetben jár biztos ütés, hanem volt tolás.

i) Bármely védő lekezel egy labdát és kiejtet egy továbbhaladó vagy visszatérni próbáló futót, vagy kiejtetné közönséges erőfeszítéssel védekezési hiba nélkül.

j) Egy védő megpróbál kiejtetni egy futót és a JV szerint ugyanabban az akcióban az ütő is kiejtethető lett volna.

Megjegyzés: ez a szabály nem alkalmazható akkor, ha a védő másik base-re néz vagy ijesztget mielőtt megpróbálja az out-ot egyesen. A máshova nézés vagy ijesztgetés része a játéknak, ami azt jelenti, hogy ha a védő késlelteti a dobását, mert az akció ezt szükségessé teszi, az nem tekinthető védekezési hibának.

k) Egy futót out-nak ítélnek olyan védő zavarása miatt, aki megpróbálta lekezelni a labdát, kivéve ha a JV megítélése szerint az ütő-futó akkor is egyesre ért volna, ha zavarás nem történt volna. Ilyen esetben a JV-nek jól meg kell figyelni az ütő pozícióját a zavarás pillanatában, amiatt hogy talán biztos ütést kell megadnia az out mellett. A futó kiesése Szabály miatti kiesés lesz (OBR) és védő választása az ütő-futónak, ha ő kiejthető lett volna.

AZ ÜTÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Biztos ütést kell adni az ütőnek, szimplát, duplát, triplát vagy home runt, amikor ő az ütés eredményeként jut a megfelelő base-re, anélkül hogy hiba, kiejtetés vagy védőválasztása lenne az akcióban.

Amikor futó van base-en és az ütő egynél több base-t halad az ütésén, a JV-nek el kell döntenie, hogy az ütő valódi duplát vagy triplát ütött-e vagy védő választásán haladt-e tovább. Azt kell elképzelnünk, hogy meddig jutna az ütő ha nem lenne futó és a védelem nem hibázna.

Triplát nem adhatunk akkor, amikor egy futó kiesik hazai base-nél, vagy kiesne, ha nem lenne hiba. Ha hármas base-nél van hasonló akció, az ütő nem kaphat duplát. Mindkét esetben az ütő-futó védő választásán érte el az utolsó base-t.

Az ütés típusát sohasem lehet az alapján eldönteni, hogy egy előző futó hány base-t haladt az akcióban. Az ütő üthet duplát, még ha az előtte levő futó csak egy base-t halad is, vagy nem megy tovább egyáltalán. És üthet szimplát, bár kettesre ér és az előző futó is két base-t halad.

1. példa: az egyesen levő futó hármasra ér egy ütésen. A jobb külsős sikertelenül próbálja hármason kiejtetni őt. Az ütő kettesre ér a dobás közben. Az ütést szimplának számítjuk és nem duplának, a haladás kettesre védő választása.
2. példa: a kettesen levő futó csak egy base-t megy tovább, mert megáll megnézni, hogy a közép-külsős felé ütött labdát elkapják-e. Az ütő simán kettesre ér. Ez egy dupla, még ha a futó egy base-t haladt is.
3. példa: a futó elindul hármasról az ütésnél, aztán visszamegy, mert arra gondol, hogy a labdát elkaphatják. A labda azonban leesik és lehetővé teszi, hogy az ütő kettesre érjen. Írj duplát ebben az esetben.
Fontos: Ha az ütő úgy akarja megszerezni a duplát vagy triplát, hogy becsúszik a base-re, meg kell tartania az érintkezést a base-zel ahhoz, hogy megkapja a duplát vagy a triplát. Ha túlcsúszik a base-en és kiérintik, csak azokat a base-eket adhatjuk meg neki, amiket biztosan megszerzett. Vagyis csak szimplát ha túlcsúszik kettesen és duplát, ha túlcsúszik hármason. Fontos tudni a különbséget a becsúszva illetve a futva elért base-ek között. Ha a futó túlfut a base-en, az elért base-nek számít. Azonban ha túlcsúszik, azt nem számítjuk szabályosan megszerzett base-nek, ezért csak az előző base-t adjuk meg neki. Ne felejtsük el azt sem, hogy ha az ütőt out-nak ítélik, mert nem érintette meg az egyik base-t, annyi base-es ütés jár neki, amennyit szabályosan megérintett. Vagyis szimpla, ha nem érintette a kettest, stb. Ha egy védő szabálytalanul állít meg egy labdát (sapkával, eldobott kesztyűvel, stb.), a bíró ítélete szerinti biztos ütést, duplát, triplát vagy akár home runt írunk be az ütőnek.

MÉRKŐZÉST BEFEJEZŐ ÜTÉSEK

Amikor egy ütő befejezi a meccset egy biztos ütéssel, ami annyi pontot hoz be, amennyi a győzelemhez szükséges, olyan értékű ütést írunk neki, ahány base-t a győztes pont szerzőjének futnia kell. Tehát, ha az a futó hármason volt, akkor szimplát, még ha az ütés duplát vagy triplát is eredményezhetett volna. De csak akkor, ha az ütő megérinti az összes így odaítélt base-t. Ha viszont az ütő egyesen marad és a futó kettesről megszerzi a győztes pontot, ő csak szimplát kap meg, még ha a futó két base-t haladt is.

Az egyetlen kivétele ennek a szabálynak az, amikor az ütő home runnal fejezi be a meccset. Ebben az esetben nem csak azok a pontok számítanak, melyek megnyerik a mérkőzést, hanem valamennyi.

Lássunk két példát, melyek bemutatják ezeket az akciókat. A 9. inning aljában 4-4-es állásnál futó van egyesen és hármason.
1. példa: az ütő biztos ütéssel behozza a győztes pontot szerző futót hármasról. Az ütő szimplát kap, mindegy milyen volt az ütés és a végeredmény 5-4 a hazai csapatnak.
2. példa: az ütő home runt üt. Ezt szokás szerint írjuk be neki és az összes futó pontja számít. A végeredmény 7-4 lesz a hazai csapatnak.

ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK A BIZTOS ÜTÉSEKRŐL

Szükségesnek gondoljuk még részletesebben kifejteni az ütések meghatározásának kérdését. Mindig tartsuk fejben, hogy a baseball egy ütő játék, ezért minden kétes esetben adjunk base hit-et. A szabálykönyv azt írja, hogy egy nehéz elkapás vagy akció sohasem lehet hiba és itt jön be a JV megítélése, hogy mi a könnyű és nehéz akció. Ahogy már láttuk,vannak olyan pozíciók, ahol több a nehéz akció, mint a könnyű.

ÁLTALÁNOSSÁGÁBAN, HIBÁT AKKOR ÉS CSAK AKKOR ÍRJUNK BE, HA MEG VAGYUNK ARRÓL GYŐZŐDVE, HOGY A VÉDELEM MEGCSINÁLHATTA VOLNA AZ OUT-OT.

A JV néha azzal a problémával néz szembe, hogy két védő egymásba fut egy magas labda elkapását próbálva és a labda leesik. Ilyenkor eldöntjük, melyik védőnek kellett volna elkapni a labdát, és annak a védőnek írjuk a hibát, akinek nem kellett volna és aki zavarta az elkapást. Itt ne felejtsük el, hogy csak a belső védőknél igaz, hogy a nem elkapott magas labda mindig hiba; ha az összeütközött külső védőknek nem volt esélyük elérni a labdát, az nem lehet hiba és kétes esetekben biztos ütést kell adni. Ha két játékos összeütközik amikor foul területen akarnak elkapni egy labdát, a megszokás szerint nem írunk hibát.

A szabálykönyv szerint a rossz helyzetfelismerés nem számítható hibának, tehát mindig biztos ütést kelladni az ütőnek. Azonban van ennek egy kivétele. Ez akkor történik, amikor a labdát elkapó védőt átmenetileg elvakítja a Nap és meg sem próbálja elkapni a labdát, de az eltalálja őt amikor leesik. Ebben az esetben hibát kell felróni. A játékosnak nincs mindig lehetősége megítélési hibára hivatkozni, amivel kimagyarázza a mozdulati hibáját.

Egy másik eset amikor hibát kell beírni, ha egy védő idejében lekezel egy labdát, hogy out-ot csináljon, de olyan base-re dob, ahol lehetetlen akciót csinálni. (A 10.13 szabály nem említi ezt az esetet, ezért nyugodtan számíthatjuk a 3. megjegyzés szerinti gondolati rontásnak, ami nem hiba - a ford.)

Ha egy védő nem érinti meg a base-t olyan akcióban, ami dupla játékot eredményezhetne, hibát kell számítani, még ha a rákövetkező dobás eléri is a kiejtetést. Akkor azonban nem hiba, amikor nem pontosan kapja a labdát, és legalább egy out-ot elér. Gyakorlatilag a hiba mentesített, amikor sikerül elérni legalább azt az egy kiesést, még akkor is, ha jobb játékkal lehetett volna dupla. E két szituáció között az a különbség, hogy ha a védő elvétette a base-re lépést, valószínűleg volt ideje megérinteni a futót és befejezni a dupla játékot, azonban nem lehetünk ebben biztosak, ha a játékos nem volt teljesen ura a labdának.

Emlékezzünk arra, hogy a JV-nek mindig a bíró döntését kell értelmeznie, nem hozhat azzal ellentétes döntést. Ezért ha a bíró out-ot mond be, aztán safe-et mert a védő kiejti a labdát, neki mindig hibát kell számítani, még ha az akció nehéz volt is. Ez érvényes akkor is, ha a bíró azt mondja: "labda a földön".

Példa: az ütő pattant labdát üt a hármas védőhöz, aki érinti a hármasra visszatérni próbáló futót. Az érintéskor azonban kiejti a labdát és a bíró bemondja, hogy "labda a földön". A futó visszaért a base-re, ezért hibát írunk be a hármas védőnek. Ezt a fajta hibát a hármas vagy kettes base blokkjába írhatjuk be és nem szabad összekeverni olyan hibával, ami meghosszabbít egy ütésnél szereplést, amit ugyanígy írunk be, de mindig a jobbalsó blokkba.

A FELÁLDOZOTT ÜTÉS

Feláldozott ütés (vagy bunt) akkor történik, amikor kettőnél kevesebb az out, egy vagy több futó base-en van és az ütő azzal a céllal üti vagy buntolja el a labdát, hogy előre juttasson egy vagy több futót. A feláldozott ütés eredményeként az ütő kiesik, vagy kiesne ha nem lenne hiba vagy védő választása. A feláldozott ütést az SH betűkkel írjuk be és nem számít ütésnél töltött időnek (AB). Az első példában feláldozott ütés volt a dobóhoz, mely továbbjuttatta a futót a kettes base-re.

A második példában a feláldozott ütés a hármas védő felé lehetővé tette, hogy a futó kettesről hármasra érjen. Az egyes védő hibája miatt az ütő is base-re ért. Ahogy a példákban látható a futó haladását az ütő sorszámával kell leírni.

A szabálykönyv leírja, hogy csak akkor lehet feláldozott az ütés, ha egy vagy több futó valóban továbbhalad. A példában azt láthatjuk, hogy csak egy futó haladt, de ez elég ahhoz, hogy feláldozott ütés legyen.

Figyelem: Feláldozási esetekben az egyes védő gyakran előrefut, hogy lekezelje a labdát; ilyenkor a dobó vagy a kettes védő megy fedezni az egyes base-t. A JV-nek figyelnie kell a mozgásokat, hogy helyesen írja be az összjátékot.

A példában a kettes védő fedezi az egyes base-t és kapja el a dobást az egyes védőtől.

Fontos: Amikor a JV véleménye szerint sem az ütőt, sem egy futót nem lehetett volna kiejtetni átlagos erőfeszítéssel a bunt után, akkor biztos ütést kell megadni az ütőnek.

Feláldozott bunt nem írható, amikor akármelyik futó kiesik, még ha egy másik futó továbbhalad is. Például a feláldozott buntot lekezeli a dobó és kiejteti a hármasról hazafutó játékost. Ez nem lehet feláldozott ütés és ütésnél töltött időt (AB) is be kell számítani az ütőnek.

Megjegyzés: Néha az ütő lendíteni akar, de visszafogja az ütést és úgy találja el a labdát, mintha buntolna. Feláldozott ütés nem számítható ilyen esetben, még ha a futók továbbjutnak is, mert az ütő nem szándékosan buntolt. Az ütésnél töltött időt a szokásos módon figyelembe vesszük.

A FELÁLDOZOTT MAGAS ÜTÉS

Ez az akció akkor történik, amikor kettőnél kevesebb out van és az ütő magas labdát üt a külső pályára, amelyet elkapnak, de lehetővé teszi, hogy egy futó pontot szerezzen az elkapásután.

A szabály meghatározása azt írja, hogy a labdát a külsőpályán kell elkapni ahhoz, hogy feláldozott ütés legyen, még ha infielder kapja is el. Ez gyakran a beállóssal fordul elő, aki általában mélyen a fűvonalnál játszik és egy rövid sprinttel odaérhet egy külső pályára ütött labdára. Ha viszont egy infielder a belső pályán kapja el a labdát és egy futó befut, az ütést normál fly out-nak írjuk és nem feláldozott ütésnek.

A feláldozott magas ütést (ahogy a buntot sem) nem számítjuk ütésnél töltött időnek (AB). A jele SF, amit a labdát elkapó védő száma követ. A példában magas labdát ütöttek a középkülsőshöz és ez lehetővé tette, hogy a futó hármasról befusson. A futó nyilvánvalóan az elkapás után hagyta el a base-t.

Figyelem: Amíg a feláldozott bunt bármelyik futó továbbjuttatása esetén beírható, a feláldozott magas ütés csak akkor számít, ha egy futó pontot szerez.

A feláldozott magas ütést abban az esetben is be kell írni, amikor a labdát nem kapja el a védő és a JV szerint a futó a hiba nélkül is befutott volna. A példában egy sacrifice fly látható a bal külsőshöz, aki elrontja az elkapást. A futók haladását annak az ütőnek a sorrendbeli számával írjuk le, aki a feláldozott magas labdát ütötte.

Akkor is lehet feláldozott magas ütés ha a labdát érvénytelen területen kapják el, mert a futók haladhatnak az ilyen elkapás után. A védő dolga eldönteni, hogy elkapja-e a labdát, vagy hagyja leesni hogy a futó ne szerezhessen pontot. A foul területen elkapott feláldozott magas ütés jele FSF.

1.példa: Feláldozott magas ütést kell megadni, amikor egy futó pontot szerez az ütésen, még ha egy másik futó kiesik is egy másik base-re haladás közben. A példában a középkülsős az elkapás után idejében kettesre dob, hogy kiejtse az egyesről indult futót, miközben a futó hármasról pontot szerez.
2.példa: Akkor is sac fly-t kell beírni, amikor a labdát nem kapják el és egy tovább tolt futót kiejtetnek, miközben egy másik játékos hazafut. A példában a középkülsős kiejteti az egyesen levő futót tolás miatt. Ebben az esetben a középkülsős hibája mentesítettnek számít a 10.14 (d)szabály szerint, ezért írunk védő választását az ütőhöz.

BALL-OK MIATTI SÉTA

Sétát kell beírni annak az ütőnek, aki négy ball dobást fogadott. A sétát jelző szimbólum a BB (base on balls), ezt egy szám követi, ami folyamatosan sorszámozza az aktuális dobó által átengedett sétákat.

A példában a mostani dobó a negyedik sétát engedte át. Ahogy már említettük, a séta nem számít ütésnél töltött időnek. Amikor futók is haladnak a séta miatt, ezt az ütő sorrendbeli számával írjuk be.

Megjegyzés: A haladásokat ugyanúgy jegyezzük be, mintha a futók ütésen haladnának. A zárójelnélküli szám tehát azt jelenti, hogy a futók az ütőnek köszönhetően mentek tovább, aki ebben az esetben továbbtolta őket.

Fontos: Ha a negyedik ball eltalálja az ütőjátékost, akkor ő nem sétával, hanem "megdobott ütőjátékos" esete miatt kapja meg az egyes base-t. Ha séta esetén az ütőjátékos nem akar egyesre menni, akkor szabály miatt kiesik (OBR 6.eset), sétát nem írunk be és ütésnél töltött időt számítunk neki.

SZÁNDÉKOS SÉTÁLTATÁS

Szándékos sétát írunk az ütőnek, amikor az utolsó dobódobást tisztán és szándékosan az ütőzónán kívülre dobja a dobó, így az ütőnek nincs lehetősége megütni a labdát. A szándékos sétáltatás szembetűnő, például amikor a védelem nem akar dobni egy különlegesen veszélyes ütőnek, vagy meg akarja tölteni a base-eket, hogy minden futónak futáskényszere legyen. Ebben az akcióban az IBB jelet használjuk. A szándékos sétáltatást ugyanúgy beszámítjuk, mint a szokásosat, a séták sorszámozásába beleszámít. A támadás összesítő rovatoknál a szokásos BB bejegyzés mellett az IBB oszlopba is beleszámítjuk.

MEGDOBOTT ÜTŐJÁTÉKOS

Az ütő, akit eltalál egy ütőzónán kívüli dobódobás, megkapja az egyes base-t. Az ilyenkor használatos szimbólum a HP. Nem számít ütésnél töltött időnek. Ha az eltalált ütő futókat tol maga előtt, azt ugyanúgy írjuk be, mint a sétánál, az ütő sorszámával. Ha az ütőjátékos nem akar egyesre menni, akkor szabály miatt kiesik (OBR 6.eset), HP-t nem írunk be és ütésnél töltött időt számítunk neki.

ZAVARÁS

A harmadik és utolsó eset, amelynél az ütő automatikusan egyesre ér, amikor zavarás történik. Amikor az elkapó (vagy ritkán egy mezőnyjátékos) zavarja vagy gátolja az ütő ütését. Ennek jele az INT és döntőhibának kell számítani az elkapónak (vagy egy másik zavaró játékosnak) és védekezési lehetőségnek számít a dobó ER-jének megállapításakor (lásd a 4.fejezetben). A zavarás nem számít ütésnél töltött időnek. Más futók haladását az ütő sorszámával írjuk le. Ha pontot szereznek ezen az akción teli base-ek esetében, akkor az behozott pont és beszámítjuk az ütőnek. Ha az ütőjátékos nem akar egyesre menni, akkor szabály miatt kiesik (OBR 6.eset), INT-et nem írunk be és ütésnél töltött időt számítunk neki.

HALADÁS BASE-EK KÖZÖTT

Eddig a védelem és az ütőjátékos akcióit tárgyaltuk. Mindezen akciók következtében futók haladhatnak a base-ek között. Nézzük most meg, hogyan írjuk be ezeket a haladásokat.

HALADÁS BIZTOS ÜTÉSEN

Abba a kockába, amelynek megfelelő base-t a futó elérte az ütés miatt, az ütő sorszámát írjuk be. Ha futó van egyesen és kettesen és az ütő szimplát üt, amellyel a futók egy-egy base-t szereznek meg, az akciót a hármas szám beírásával jelezzük a két futónál, feltéve hogy az ütő a harmadik volt a felállásban.

HALADÁS KIEJTETÉS KÖZBEN

Még ha az elütött labda következtében kiejtetik az ütőt vagy egy másik futót, akkor is az ütő sorrendbeli számával jelezzük a futó haladását. Pl. futó van egyesen, az ütő (5.) a kettes védő felé üt, aki kiejteti őt egyesen, de a futó ez alatt kettesre ér. A futó kettes base blokkjába beírjuk az ötös számot.

Futó egyesen-kettesen, az ütő (4.) a beállóshoz üt, aki időben a kettesre dob, hogy kiejtse az egyesről indult futót. A másik futóhoz a 4-es számot írjuk a harmadik kockába, az ütőnek pedig védő választását kell beírni.

HALADÁS HIBA MIATT

Ha egy vagy több futó hiba eredménye képpen több base-t ér el, mint amit az ütés miatt elérhetett volna, akkor a hiba miatt elért base-re haladását a megfelelő blokkba írt, zárójelbe tett ütősorrendbeli számmal jelezzük, annak a támadónak a számával, akinél a hibát elkövették.

1. példa: Futó egyesen, az ütő a hármas védőhöz üt, aki dobási hibát csinál egyesre dobáskor, így az ütő a kettesre, a futó hármasra jut. A futó hármasra jutását zárójeles számmal írjuk le, mert az ütőnél elkövetett hibával érte el a base-t.
2. példa: Futó egyesen és hármason, a dobó megpróbálja elcsípni a futót egyes base-nél, de vadul dob. A hiba miatt a hármason levő futó hazafut, az egyesen levő a kettesre megy. A pontot szerző futóhoz a zárójeles 5-ös szám került, mert másik támadón (aki 5. az ütősorrendben) elkövetett hibát használt ki. Ebben az esetben az egyesen levő futó akciója ráadás-base hiba miatti.

Figyelem: Ha döntő hibát követnek el két out-nál, semmilyen haladás nem számíthat ütés miattinak és minden számot zárójelbe kell tenni, mert ha az akció hibátlan lett volna, a 3. out miatt senki sem haladt volna.

Ha egy külső védő elkapási hibát vét, minden haladás zárójeles, kivéve ha a JV úgy látja, hogy egy futó a base-t mindenképpen elérte volna az elkapás után is.

3. példa: Futó egyesen és kettesen, az ütő pattant labdát üt a hármas védőhöz, aki kiejti a labdát, így mindenki biztosan base-re ér. Ebben az esetben a haladó futókat nem zárójelekkel írjuk le, mert feltételezzük, hogy a hármas védő csak egy futón tudott volna akciót csinálni. A többi futó elérte volna a következő base-t, ha az akció korrekt. Ha úgy gondoljuk, hogy a hármas védő könnyebben megjátszhatta volna a hármasra tartó futót, akkor a második ábra szerint könyveljünk, de ekkor is zárójelek nélkül.
4. példa: Futók kettesen és hármason, az elkapó kiejti a 3. strike-ot. Idejében visszaszerzi a labdát, hogy kiejtse az ütőt egyesen, de a többi futó eközben továbbmegy. A haladásokat nem tekintjük biztosnak, mert nem történtek volna meg az elkapó hibája nélkül. Ugyanígy használjuk a zárójeleket akkor is, ha az ütő egyesre ér KE2T vagy K2E3 miatt.
Fontos: Egyszerűen azt mondhatjuk, hogy az ütés miatti haladásokat (akár kiesik az ütő, akár nem) az ütő sorszámával írunk le. Hiba esetén még mindig nincs zárójel, ha a futó mindenképpen elérte volna azt a base-t. A zárójelet akkor használjuk, amikor a futó kifejezetten a hiba miatt futhat tovább. Ráadás-base hibák esetén az ütő sorszámát használjuk a zárójelben

MÁS HALADÁSOK BASE-EK KÖZÖTT

a) Haladás megtorpanás (balk) miatt:

A megtorpanás a dobó szabálytalan cselekedete. Ha ilyet követ el a dobó amikor egy vagy több futó van base-en, a futók mehetnek egy base-t. A jelölése BK, amit az abban a pillanatban ütésnél levő játékos ütősorrendbeli sorszáma követ. A legelõl levő futóhoz nagy 'BK', a többihez kis 'bk' betűket írunk.

 

b) Haladás vad dobódobáson:

Vad dobódobást (wild pitch) kell a dobónak számítani amikor:

- a dobás olyan magas, lassú vagy széles, hogy az elkapónak nincs esélye elkapni vagy blokkolni a labdát átlagos erőfeszítéssel, és lehetővé teszi, hogy futó vagy futók haladjanak egy vagy több base-t;

- a dobás leesik a hazaitányér előtt, az elkapó nem tudja elkapni a labdát és futók haladnak;

Az ilyenkor használt szimbólum WP és az ütő sorszáma, aki ütésnél van. Ha több futó halad, az elöl levőnek nagybetűvel, a többinek kisbetűvel írjuk a 'wp'-t.

Kivétel: A 3. strike-ra dobott vad dobás esetén, amikor az ütő egyesre ér, az ütőhöz írunk nagy KWP betűket és a strikeout sorszámát, az összes futóhoz 'wp' -t és az ütő sorszámát (lásd fönt). Ha egy futó több base-t is elér ugyanazon a vad dobáson, egy nyíl jelezze az akció folyamatosságát. Ha különböző vad dobásokon megy egy-egy base-t, akkor a WP jelet annyiszor kell külön beírni.

c) Haladás túlment labdán:

Túlment labdát kell az elkapónak beírni, amikor nem tud elkapni vagy blokkolni egy átlagos dobást, ami könnyedén kezelhető lett volna és ezzel lehetővé teszi, hogy legalább egy futó haladjon. A jelölés PB, a kis- és nagybetűs változatát ugyanúgy használjuk, mint a vad dobódobásoknál.

Az elkapónak az a közönséges erőfeszítés, amikor a kar mozgásával uralni tudja a labdát és nem kell a testével mozognia.

VÉDŐ VÁLASZTÁSA

A Hivatalos Baseball Szabályok 2.00 szabálya szerint, a "védő választása" kifejezést a következő akciókra értjük:

- amikor az ütő egyesre ér az ütésén, mert a védelem egy előtte levő futót próbál kiejtetni (O.).

- amikor egy futó egynél több base-t ér el egy ütésen, amikor a védő egy előtte levő futót próbálkiejtetni (T..).

- amikor egy futó azért halad, mert a védelem nem csinál vagy nem is akar akciót csinálni, vagy dupla lopásnál a másik futó kiesése vagy hiba miatti base-re jutása miatt (O/..).

Ez a három eset még a használt jelölések tekintetében is különböző. Vizsgáljuk meg ezeket példákon keresztül.

1. példa: Amikor futó van egyesen, az ütő szimplát üt a jobb külső pályára és hármasra juttatja a futót. Az ütő továbbmegy a kettesre miközben a jobb külsős megpróbálja kiejtetni a futót hármas base-nél. A T95 szimbólum azt jelenti, hogy az ütő-futó csak azért éri el a kettest, mert a jobb külsős a hármas védőhöz dobott.

Megjegyzés: Akkor is a T jelet kell használni, ha a dobás kiejteti a másik futót (b eset) vagy ha az ütő nem biztos ütéssel, hanem hibával érte el az egyes base-t (c eset). Ebben az esetben azonban figyelni kell arra, hogy a haladás a dobásnak vagy még a hibának a következménye volt-e. Emiatt azt kell figyelnünk, mit tesz a futó amikor egyesre ér; ha továbbfut nem törődve azzal, hogy hová játszik a védelem, akkor a hibán haladt; ha megvárja a dobást, akkor a dobás miatt. Gyakorlatilag: akkor haladnak egy dobáson, amikor az ütés kevesebb base-t tesz lehetővé. Képzeljük el, mi lenne, ha az előrébb levő futó nem lenne a pályán: ha mindenképpen elérné a base-t, akkor az ütés miatt érte el, különben a dobás vagy egy hiba miatt.

2.példa: Futók hármason és egyesen, a futó egyesről kettesre lop anélkül, hogy a védelem megpróbálná megjátszani a labdát. Ezt a haladást az O/2 szimbólummal jelezzük és csak ilyen esetben használjuk (2/a példa). Ha azonban a védelem megjátssza a labdát sikertelenül, akkor a futónak ellopott base-t kell beírni (2/b eset).
3. példa: Amikor futó van egyesen, az ütő pattant labdát üt a hármas védőhöz, aki a kettesre dob a kiejtetéshez. Az egyest elérő ütő-futónak az O5 jelet írjuk be ('a' eset). A foglalt labda (occupied ball) jele egy O, ezt annak a védőnek a száma követi, aki kezdte az akciót és aki nem az egyesen kiejtetést választotta. Minden haladás, ami a megjátszott base utáni base-re történik, ütés miatti (b eset). Abban az esetben, amikor az elkapó elejti a 3. strike-ot és kiejti az ütőt egyesen, minden haladást zárójelesen kell jelezni (c eset). A 3/d. példán látható dupla lopás esetében, amikor az egyik futót kiejtetik, a másik futóhoz O/2-t írunk. Az O.szimbólumot a belső védők akcióinál használjuk, kivétel ha egy külső védő hagy leesni egy magas labdát, hogy tolás miatt kiejtsen egy veszélyes futót.
4. példa: Még kétféle képpen lehet a védő választását jelölni. Az egyik a KO2, amikor egy elvétett 3. strike után az ütő egyesre ér, mert a catcher egy előrébb levő futót próbál kiejtetni az ütő helyett. Ezt foglalt labdának tekintjük, és nem védekezési lehetőségnek. 5. példa: Futó kettesen, az ütő pattant labdát üt a beállóshoz, aki elkapja és a hármasra dob, de a futó visszafordul és a védelem elkezdi a beszorítást. Mire kiejtetik a futót, az ütő kettesre ér. Az akciót az ábrán látható módon írjuk le.

HALADÁSOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK

Ahogy már láttuk a JV megítélésének alapvető fontossága van mindezen esetekben. A legfontosabb annak eldöntése, hogy a támadók mikor érik el a base-eket saját teljesítményük által. Alapvetően ez a különbség a "foglalt labda" és az "ütésenhaladás" között.

Példa: Az első ütőnél hibát követtek el, a második pedig sétával ért egyesre. A harmadik ütő pattant labdát üt a beállóshoz, aki a hármas base-re dob az out-hoz. Azt már tisztáztuk, hogy az ütő-futó foglalt labdán haladt; a kettes base-re haladást kétféle képpen írhatjuk be, két különböző jelentéssel. Ha foglalt labdát írunk, az azt jelenti, hogy az akció tisztán megvolt és ha nem lett volna korábban hiba, most a kettesen lehetett volna meg az out (a.).

Ha azonban a futónak ütésenhaladást írunk, ez azt jelenti hogy őt nem lehetett volna kiejtetni (b.). Ugyan ez a helyzet akkor is, ha az első ütő hiba nélkül ér base-re (c. és d.). Tehát a "foglalt labda" jelölés mindig azt jelenti, hogy a futót ki lehetett volna ejtetni, ha nem egy másik, előrébb levő futó kiejtetését választják. Az "ütésen haladás" szimbólum pedig azt jelenti, hogy a védelemnek nem volt esélye kiejtetni azt a játékost. Ezen kívül, ha van egy out hármasnál egy védekezési lehetőség által (mint az a. példában), a foglalt labda a második ütőnél azt jelzi, hogy ezt a második védekezési lehetőséget átruházzuk rá, és ha pontot szerez, az nem számít majd kiérdemelt pontnak.

A JV-nek tehát fejben kell tartania, hogyan történt az akció, ki kezelte le a labdát és a játéktér melyik részén. Ez a döntés befolyásolni fogja a dobó E.R.-jét, különösen ha felváltó dobó áll be helyette az inning folyamán. Nagyon fontos, hogy az a. és b. esetekben a védekezési lehetőséget áthelyezzük, mert két lehetőség volt és nem lehet mindkettő ugyanannál a játékosnál, mert egy játékos csak egyszer ejthető ki.(További magyarázatot ld. a 4. fejezet kiérdemelt pontokról szóló részében).

ELLOPOTT BASE

Ezt annak a futónak kell megadni, aki tovább megy egy base-t ütés, kiejtetés, védő választása, túlmentlabda, vad dobódobás vagy megtorpanás segítsége nélkül. A lopás jele SB, amit a lopás pillanatában ütésnél levő játékos sorszáma követ. Általában akkor történik lopás, amikor egy futó a következő base-re indul ahogy a pitcher elkezdi a dobódobást és eléri a base-t az elkapó dobása előtt.

Lopás csak a dobás mozdulata közben vagy közvetlenül utána indulás esetén történhet. Egy ütés (kivéve a foul érintést) megszünteti a lopás lehetőségét. Olyan esetben, amikor futó van egyesen és hármason, a catcher a dobódobás elkapása után megpróbálja elcsípni a futót egyesnél és e közben a másik futó befut, akkor ellopott base-t kell neki megadni, csakúgy mint a következő esetekben:

a) Amikor egy futó elindul a dobómozdulatnál, folyamatosan fut a következő base-re, és a dobás eredménye vad dobódobás vagy túlment labda. Ha a futó csak azt a base-t éri el, amit el akart lopni, csak lopást írunk neki. Ha azonban tovább jut, vad dobódobást vagytúlment labdát számítunk a második elért base-nél.
b) Amikor a futó elindul a dobásnál és az elkapó dobása pontatlan: Ilyenkor nem számítunk hibát az elkapónak, kivéve ha a futó továbbhalad annál a base-nél, amit el akart lopni.
c) Amikor egy futót beszorítanak két base közé: akár megkísérelt lopás, akár base-en kívül elcsípés esetén és mégis sikerül elérnie a következő base-t a védelem hibája nélkül.
d) Ha több mint egy futó próbál lopni egyidőben: lopást írunk mindenkinek, ha nem esik ki egyikük sem. Védő választását írunk a többi futónak, ha valamelyik másik kiesik.
e) Ha egy futó halad, miközben egy másik visszafut az eredeti base-re, elkerülve a beszorítást.

Ellopott base-t nem szabadbeírni a következő esetekben:

f) Ha egy futót kiérintenek, miután túlcsúszott a base-en. Ebben az esetben lopás közben elkapást könyvelünk.

Figyelem: Ha egy futót olyankor érintenek meg, miután túlfutott a base-en, akkor ellopott base-t és a kiejtetést írjuk be.

g) Ha a JV véleménye szerint a futó csak azért éri el abase-t, mert a védő nem kapja el a hozzá dobott labdát. Ilyenkor "lopás közben elkapás" jár a futónak, hiba a védőnek, aki elvétette a labdát és segédkezés annak a védőnek, aki dobta a labdát.

h) Ha egy futó továbbjut, mert a védelem nem akarja megjátszani őt. Ilyen esetben az akciót védő választásának írjuk (O/2). Ebben a konkrét szituációban futónak kell állnia hármason és teljesen szándékos a lopás átengedése.

Ha egy catcher úgy dönt, hogy nem oda dobja a labdát, ahová lopnak, hanem a dobónak vagy a behúzódott kettes védőnek, vagy a hármasvédőnek, hogy elcsípje az ott levő futót, akkor ellopott base-t kell a futónak adni (kivéve ha az elcsípés hármas base-nél sikerül, mert akkor lopás közben elkapás és védő választása írandó: h.ábra).

Megjegyzés: Ha a hármason levő futó nem próbált haladni, csak érintették amikor vissza akart érni, akkor ne írj lopáskor elkapást, csak a védők számait.

Figyelem: Amikor a beszorítás nem hozza meg a kiesést, de hiba sem volt és a futó visszaér a kiindulási base-re, semmit sem kell beírni. Ha hiba miatt ér vissza, akkor segédkezést, hibát és lopás közben elkapást (CS _E_) kell írni kis betűkkel, hogy a későbbi akciója is elférjen.

További példák az ellopott base esetére:

1. példa: futó egyesen és hármason, a futó egyesről lopni indul. Az elkapó eldobja a labdát kettesre, hogy megpróbálja kiejtetni. A futó hármasról hazafut a dobás közben. Ha az egyesről indult futó eléri a kettest, ellopott base-t kell írni mindkét futónak. Ha azonban kiesik, akkor neki lopás közben elkapást, a másik futónak védő választását írunk.
2. példa: Futók egyesen és kettesen, az elõl levő futó lopni próbál hármasra. A dobódobás azonban vad, így az egyesen levő futó is továbbmegy. Ilyenkor számíts lopást annak a futónak aki már a dobásra elindult és vad dobást annak, aki csak biztonságos haladást vállalt.
3. példa: Futók vannak egyesen és hármason, a futó egyesről ellopja a kettest. Az elkapó dobása pontatlan, így a futó hármasról beér. Számíts ellopott base-t és ráadás base hibát az ábrának megfelelően.
4. példa: A hármason levő futót beszorítják a base-ek között, de sikerül pontot szereznie a védelem hibája nélkül. Ellopott base.
5. példa: A futók egyesen és kettesen dupla lopást próbálnak meg. Az elkapó úgy dönt, hogy a kettesre haladó futón próbál out-ot csinálni. Ez nem sikerül és közben a másik, gyors futó a hazai base-t is eléri. Két base-t is beírhatunk ellopottként és vonás jelezze az akció folytonosságát. Az összesítésnél két külön ellopott base-t számítunk.

LOPÁS KÖZBEN ELKAPVA

Egy futót akkor tekintünk lopás közben megfogottnak, ha kiesik vagy hiba nélküli akcióban kiesne, amikor:

1. lopni próbál

2. elcsípik base-en kívül és emiatt elindul a következő base felé (bármilyen mozdulat a következő base felé haladási kísérletnek minősül).

3. túlcsúszik egy base-en lopás közben.

Megjegyzés: Olyan akciókban, amikor a labda túlment a catcher-ön (wp vagy pb), a futó elindul, de kiesik valamelyik base-nél, akkor őt nem lopás közben elkapottnak számítjuk.

Fontos: A lopáskor megfogás nem róható fel a futónak, ha az akció kezdetén nincs meg annak a lehetősége, hogy ellopott base-t kapjon meg.

A lopás közben elkapást jelölő szimbólum a CS, amit a segédkezést és kiejtetést elérő védők számai követnek. A segédkezést majdnem mindig az elkapó csinálja, ahogy az alábbi példákban is:

a) Azegyesen levő futót megfogják lopás közben az elkapó segédkezésével a kettes védőhöz.

b) Az egyesen levő futót base-en kívül elcsípi a dobó dobása. Ő ezután próbál továbbmenni, de kiérinti a kettes védő, aki megkapta a labdát az egyes védőtől. Mind a dobónak, mind az egyes védőnek segédkezést írunk és kiejtetést a kettes védőnek. Ilyen akcióban nem húzunk be lopáskor megfogást az elkapó CS rovatába, mert nem vett részt az akcióban.

Megjegyzés: Hasonlóképpen, ha lopás történik egy ilyen "pick-off" akcióban, azt nem számítjuk be az elkapónak.

Figyelem: Ha egy futó megpróbálja ellopni a hazai base-t és kiesik az elkapó érintésével, aki egy normál dobódobást kapott el, segédkezés nem adható a dobónak! Csak ha a dobó időben felismeri a futó szándékát, lelép a gumiról és így dob az elkapónak, akkor adható segédkezés. A JV-nek tehát figyelnie kell mit tesz a dobó az ilyen akció során.

BEHOZOTT PONTOK

Egy pont akkor behozott pont (run batted in - RBI), ha az ütő segíti elő a hazai base elérését, a futó közvetlenül az ütő akciója miatt ér be. Tehát behozott pontot számítunk a következő esetekben:

- biztos ütésnél;

- egy olyan megütött labdánál ami lehetővé teszi, hogy a futó befusson, még ha az ütő vagy egy másikfutó kiesik is az akcióban;

- feláldozott bunt vagy feláldozott magas labda esetén;

- séta, megdobott ütőjátékos, vagy védői zavarás esetén, amikor teli vannak a base-ek, így a hármason levő futó tolás miatt beér;

- olyan ütésnél, amikor hibát vétenek kettőnél kevesebb out esetén és a JV megítélése szerint, a futó hármasról mindenképpen befutott volna;

Figyelem: Ha két out van, egy döntő hibán vagy zavarás miatt megszerzett pont sohasem számít RBI-nak, mivel a hiba nélkül az inning befejeződött volna, tehát nem az ütő segítette elő a pont megszerzését.

A behozott pontot az jelzi, hogy a hazai base elérését az ütő sorrendbeli számával írjuk be. Az ütő RBI oszlopába be kell számítani minden ilyen esetet valamint a HR bejegyzéseket is (10.04(a) szabály).

1. példa: Két futó van a pályán, az ütő duplátüt a jobbkülső pályára és mindkét futó befut. Két behozott pont jár a sorrendben 4. ütőnek.

2. példa: Futók egyesen és hármason, az ütő szimplát üt a középkülsőshöz, akinek átmegy a labda a lábai között. Mindkét futó pontot szerez az akcióban és az ütő kettesre ér. Csak a hármason levő futó pontja számít RBI-nak, és a másik futó a hiba miatt szerez pontot, mert úgy ítéltük meg, hogy csak a hármasig jutott volna a hiba nélkül. A négyes számot közrezáró zárójel azt jelenti, hogy a pont nem behozott pont, hanem olyan hiba miatti, amit a 4. ütő ütésénél követtek el.

3. példa: Futók egyesen-hármason, az ütő a beállóshoz üt, aki segédkezéssel megcsinálja az out-ot a kettes base-nél. A hármason levő futó pontot szerez. A pont behozottnak számít, amit az ütés miatt szereztek meg.

4. példa: Teli base-eknél az ütőt eltalálja a dobódobás, megkapja az egyes base-t és előretolja a többi futót. A hármason levő futó pontja RBI, mert az ütő akciója segíti elő.
5. példa: Két futó van, az ütő home run-t üt és így három pontot hoz be, három RBI az ütőnek.
6. példa: Futó van hármason, az ütő magas labdát üt a középkülsőshöz, aki elkapja a labdát. A futó hármasról befut az elkapás után. A pont behozott a feláldozott magas labda esetén is.

Egy pont nem számít behozottnak a következő esetekben:

- védekezési hiba;

- vad dobódobás, túlmentlabda vagy megtorpanás (balk);

- olyan ütésnél, mely duplajátékot eredményez;

- lopáskor;

- védő választása miatt megszerzett pont esetén.

Lássunk néhány további példát:

7. példa: Futó van hármason, a dobó vadul dob és a futó be tud futni. Ez nem behozott pont.
8.példa: Futó kettesen, az ütő feláldozott buntot üt és hármasra juttatja a futót. A dobó, aki lekezeli a labdát pontatlanul dob egyesre, ígylehetővé teszi, hogy a futó befusson. A pont nem RBI, mert hiba miatt szerezték.

9.példa: Futók egyesen és hármason, az ütő a beállóshoz üt és a védelem duplát csinál a kettesen és egyesen. A hármason levő futó pontot szerez. Ez nem behozott pont, mivel az ütésből dupla játékot csináltak.

Ebben az esetben az ábrán látható vonást használjuk annak jelzésére, hogy a pont nem behozott, bár a haladás ütés miatt volt.

10. példa: Két out és futó hármason, az ütő a beállóshoz üt, aki nem kezeli le a labdát, ezért a futó pontot szerez és az ütő egyesre ér. A pont nem számít RBI-nak, mert két out volt és a hiba nélkül az inning befejeződött volna.

Ennek a szempontnak az összegzéseként vizsgáljuk meg a következő akciót, amely gyakran okoz nehézséget a JV-nek.

Futó van kettesen és az ütő szimplát üt a közép külsőshöz, akinek átgurul a labda a lábai között. A futó kettesről befut és az ütő a kettesre ér. A kérdés az, hogy a pont behozott-e vagy sem, vagyis a futó beértvolna-e a külső védő hibája nélkül. A JV-nek figyelembe kell vennie a futó pozícióját a hiba pillanatában, azt hogy hová ütötték a labdát, hogy közel-e a belső pályához vagy sem, mert ha az ütés mély volt, a hazadobás nehéz lett volna. Aztán látnia kell, hogy a futó lelassított-e a hármas elérése után és azután gyorsított-e fel látva a hibát, vagy folyamatosan továbbfutott-e a base-en nem törődve a történésekkel a külső pályán. Ha a JV úgy ítéli meg, hogy az ütés által ért haza a futó és az out még tökéletes játék esetén is kétséges lett volna, akkor számítsa a pontot behozottnak, egyébként pedig ne.

GYŐZTES PONT BEHOZÁSA

Ez azt a játékost jelenti, aki behozta azt a pontot, amellyel a győztes csapat olyan vezetést szerzett, amit a másik csapat már nem tudott behozni. Vagyis pl. egy 9-6 -os meccsen a győztes csapat 7. pontját behozó játékost írjuk be a győztes pont behozójaként. A nevét a csapata támadás összesítője alatt szereplő GY.P.B. sorba kell beírni. Ha az a 7. pont nem behozott pont volt, akkor a mérkőzésen nem lesz győztespontot behozó játékos.

4. fejezet
A DOBÓ
A DOBÓ KIÉRDEMELT PONTJAI
A DOBÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A DOBÓ KIÉRDEMELT PONTJAI

Egy pontot akkor tekintünk a dobó ellen kiérdemeltnek, amikor háromnál kevesebb védekezési lehetőségnél a pontot szerző futó minden haladását a dobónak lehet felróni. A dobónak számítjuk a haladásokat a kövekező szituációkban:

- ütés
- bunt vagy feláldozott magas labda
- haladás másik futó kiesése közben
- lopás
- védő választása
- séta
- megdobott ütőjátékos
- megtorpanás
- vad dobódobás (3. strike esetén is).

Ha a futó haladása ezeken az akciókon történik és még nem adódott három védekezési lehetőség, akkor a pont kiérdemelt pont lesz (E.R.=earned run). Mielőtt tovább mennénk, hogy jobban megmagyarázzuk az E.R.-eket, tisztáznunk kell a "védekezési lehetőség" fogalmát.

Akkor van egy védekezési lehetőség, amikor a védekező csapatnak esélye van out-ot csinálni. Ebből következik, hogy minden kiejtetésés döntő hiba védekezési lehetőségnek számít. A példában a védelemnek három védekezési lehetősége volt, két out és egy döntő hiba miatti base-re jutás.

Még az olyan hiba is védekezési lehetőségnek számít, mint az érvénytelen területen elvétett magaslabda, amellyel az ütő kiejthető lett volna. Vannak olyan esetek is, hogy védekezési lehetőséget számítunk, pedig nincs kiesés vagy hiba:

Nyilvánvaló, hogy ha ugyan annál a játékosnál két védekezési lehetőség van, akkor csak egyet számíthatunk, mert egy ütő vagy futó csak egyszer ejthető ki. Erre látható itt a bal oldali és középső ábra.
bal oldali példa
középsõ példa
jobb oldali példa
Figyelem: Vannak szituációk, amikor csak látszólag van két lehetőség ugyan annál ajátékosnál. A jobb oldali példánkban két védekezési lehetőség van a kettesen kiejtett játékosnál. Azonban figyelembe kell vennünk, hogy ha ezt a futót kiejtették volna már egyesen ahelyett, hogy hibával base-re ért volna, a védelem azután kiejthette volna a következő ütőt és két out lett volna. Tehát az ilyen szituációkban két védekezési lehetőséget számolunk. Ilyenkor, ahogy a védő választásánál is láttuk, a későbbi pont, amit foglalt labdával egyesre érő futó szerez, nem számít kiérdemelt pontnak.

Fontos: Ha egy játékrész során a védelemnek már megvolt a három védekezési lehetősége, E.R. már nem számítható a dobónak. Ennek oka nyilvánvaló, mert ha a három lehetőség out-ot hozott volna, a játékrész befejeződött volna és a támadók nem szereznének további pontokat abban az inningben. Ha a játékrész folytatódik, a felelősség már csak a védelemé, amely nem volt képes három kiejtetéssé váltani a három lehetőséget, ezért semelyik pont sem terheli a dobó E.R.-jét a 3. lehetőség után.

Összefoglalva, a védekezési lehetőségek: kiejtetések, döntő hibák valamint base-re jutás INT, PB, SHE, OB miatt.

Figyelem: a WP és a KO2 nem védekezési lehetőségek.

MIKOR NEM LEHET A PONTKIÉRDEMELT:

Azokon a pontokon kívül, amiket három lehetőség után szereznek, egy pont sohasem lehet E.R. amikor a pontot szerző futó jelenlétét meghosszabbítja a fent említett védekezési lehetőségek egyike.

MIKOR LEHET EGY PONT KIÉRDEMELT:

Vannak olyan helyzetek, melyeknél a pont megszerzésének pillanatában nem számít E.R.-nek, de azzá válik, amikor bizonyos feltételek teljesülnek.

Hogy jobban megértsük ezt a szituációt, vizsgáljunk meg egy példát. Mielőtt meglenne a három védekezési lehetőség, az ütő triplát üt és hármasra ér. A következő ütőnél túlment labda miatt ez a futó pontot szerez. Ebben a pillanatban ez a pont nem kiérdemelt, mert a dobó felelőssége a futóná lkorlátozódik a hármas base elérésére és nem felelős a megszerzett pontért. Azonban megvan a lehetősége annak, hogy a pont kiérdemeltté váljon, ha mielőtt meglenne a három lehetőség, van egy olyan akció amelyben a dobó az egyetlen felelős és a futó bejönne hármasról, ha még ott lenne. Visszatérve a példához, ha az ütő biztos ütést ér el miután a futó befutott a túlment labda miatt, akkor a pont kiérdemeltté válik, mert a futó a túlment labda nélkül is pontot szerzett volna. Az ilyen akciók, melyek késleltethetnek egy E.R.-t vagy érvényteleníthetik is ha a három védekezési lehetőség megszületik, függhetnek ráadás base hibáktól és futók akadályozásától is.

Tehát azt mondhatjuk, hogy egy rákövetkező ütő általi tiszta akció szabályossá teheti egy előzőét, ha a későbbi mindenképpen megszerezte volna azt a base-t. Ha az ütőt zavarják vagy akadályozzák, azt védekezési lehetőségnek tekintjük.

Az E.R. megállapítása: gondolatban újra végig kell játszania játékrészt a döntő hibákat kiesésnek számítva, a többi hibát, a zavarásokat és túlment labdákat meg nem történtnek tekintve. El kell képzelni mikor, melyik base-re érnének az egyes futók, amíg el nem jutunk a 3. védekezési lehetőségig. Aki ennek pillanata előtt pontot szerzett volna, tehát haladásában nem volt döntő hiba vagy olyan védő választása amellyel ő esett volna ki, ha nem lett volna egy előző futónál hiba, annak a pontja lesz E.R. (lásd még: védőválasztása a 3. fejezetben, illetve a 10.18 pont a szabálykönyvben).

Azokat a pontokat, amelyek kiérdemeltek, a pontot jelző állított négyzet besatírozásával jelezzük. A "csapat ellen nem E.R." jelölésére a négyzetbe egy keresztet kellrajzolni. A fogalom magyarázatát lásd később.

1. példa:

Az első ütő sétával ér egyesre; a következő duplát üt, a futó hármasra ér. A következő, középkülsőpályára ütött magas labda lehetővé teszi, hogy a futó befusson. Ez kiérdemelt pont.

2. példa:

Az első ütő szimplát üt a hármas base felé, míg a következő előrejuttatja őt hármasra egy másik szimplával. Az egyesen levő futó lopni próbál és az elkapó dobása nem ejteti ki; a futó hármasról pontot szerez a dobás közben. Mindkét futó ellopott base-t kap és a pont kiérdemelt lesz.

3. példa:

Az első ütő sétál; a következő kettő szimplákat üt és megtölti a base-eket. A negyedik szintén sétál és betol egy pontot. Ez egy kiérdemelt pont.

4. példa:

Az első ütő szimplát üt a bal külső pályára és a következő ütő sétájával kettesre kerül. A harmadik feláldozott buntja tovább tolja mindkettőt. A dobó megtorpanást követ el a negyedik ütőnél, így a hármasról a futó pontot szerez. Az ütő ezután sétál. A következő ütő ideje alatti vad dobással újabb pont jön be. Mindkét pont E.R.

5. példa:

Az első ütő a hármas védő hibájával ér egyesre. A második duplát üt a jobb külső pályára, behozva ezzel a futót egyesről. A harmadik ütő strikeout lesz, míg a negyedik szimplát üt és behozza a futót kettesről. A következő két ütő kiesik. Az első pont nem lehet kiérdemelt, mert az ütő döntő hibán ért egyesre, míg a második az kiérdemelt, mert két védekezési lehetőség után szerezték.

6.példa:

Az első ütő magasan a feje fölé üt, de az elkapó nem kapja el a könnyű labdát az érvénytelen területen. Visszajön ütni és home runt üt a középpálya irányában. A következő ütő strikeout, a harmadik pedig triplát üt. Ekkor van egy vad dobódobás a negyedik ütőhöz, és a hármasról bejön a futó. Az ütő ezután strikeout lesz. Az ötödik ütő triplát üt,majd befuthat egy megtorpanás miatt. A home run nem lehet E.R. mert az ütő ütésnél töltött idejét meghosszabbította az elkapó hibája. A második pont kiérdemelt, mert csak két védekezési lehetőség után szerezték és a vad dobás a dobót terheli. A harmadik pont viszont már három lehetőség után született, tehát nem számít E.R.-nek.

7.példa:

Az első ütő sétál; a következő a beállóshoz üt, aki pontatlanul dob kettesre. Tehát futók egyesen-kettesen. Az elkapó elvét egy dobódobást és a futók továbbmennek. A harmadik ütő magaslabdát üt, és a futó pontot szerez hármasról az elkapás után. A negyedik ütőszimplát üt a középkülső pályára és behozza a futót kettesről. Az ötödik strikeout áldozata, de a hatodik kiüti a labdát és még két pontot szerez. A pontok egyike sem kiérdemelt, azért mert: az első pontot azért szerezték, mert a futó döntő hiba miatt elérte a kettest. A második pontot két védekezési lehetőség után szerezték ugyan, de a futó túlment labda miatt jutott kettesre. E hiba nélkül a 4. ütő ütése csak a hármasra juttatta volna őt, és ekkor következett a harmadik védekezési lehetőség, amivel befejeződhetett volna az inning, és a futók hármason és egyesen maradtak volna.

8. példa:

Az első ütő triplát üt a középkülső pályára. A beállós nem kapja el a második ütő magas labdáját, ezért az ütő egyesre jut. A harmadik ütő ütésnél állásakor a futó egyesről ellopja a kettes base-t és e közben a hármason levő futó ellopja a hazai base-t. Ezután két strikeout következik, majd egy egyesen kiesés befejezi az inninget. A pont nem kiérdemelt, mert a beállós hibája nélkül a futó nem lophatta volna el a hazai base-t a másik lopás közben, és a későbbi akciók nem tették volna lehetővé a befutását.

A szituációk komplikálódnak amikor egy vagy több dobócsere is van a játékrészben. A szabály azt mondja, hogy amikor egy dobót felváltanak egy játékrész során, egyik olyan pontot sem lehet neki számítani (akár kiérdemelt akár nem) amit a beállása pillanatában base-en levő futó szerez, és az olyan pontokat sem, amelynek szerzője egy base-en hagyott futó kiesését idézi elő. (10.18 g.)

Amikor egy dobót felváltanak, minden futót annak a dobónak kell számítani, aki base-re engedte őt. Ha ezek pontot szereznek, annak a dobónak számítjuk be a pontot, aki "base-re tette". Problémák adódnak e szabály második felének értelmezésekor. A szabály szándéka az, hogy minden dobónak a base-re engedett számú futót rójuk fel. Nem az számít, melyik futókat hagyta base-re jutni, hanem hogy hányat. Tehát például: ha egy lecserélt dobó két futót hagyott base-en, akkor neki azt a két pontot számítjuk, amit ezek a futók vagy az ő kiesésük árán base-re jutott futók szereznek.

Azért hogy azonosíthassuk, melyik pontot kinek számítsunk, azt kell megnézni, hogy a csere után volt-e foglalt labdán haladás és azzal kiesett-e az előző dobó által base-re tett futók egyike. Ha mindez teljesül, akkor a foglalt labdával kiért és később pontot szerző futó pontját az előző dobónak számítjuk. Tehát a cserét jelző vonal alatti pontok közül is lehet olyan, amiért a korábbi dobó a felelős.

Figyelembe kell venni azt is, hogy ha a base-en hagyott játékosok nem egy következő ütő teljesítménye miatt esnek ki, hanem mert lopás közben vagy base-en kívül elcsípik, kiesik zavarás miatt vagy egy ráadás base megkísérlése közben, ennek előnyét az előző dobónak kell beszámítani. A következő példák segítenek ezeknek a megértésében.

9. példa:

Ez a legegyszerűbb lehetőség. A kezdő dobó base-en hagy egy futót, amikor lecserélik. Általános szabály, kivétel nélkül, hogy az általa fennhagyott futók pontjai őt terhelik.

10. példa:

A kezdő dobó egy futót base-en hagy, és az kiesik a csere utáni első akcióban védő választásával (a.példa). Miután az első dobó base-en hagyott egy futót, egy pontot neki kell számítani. Itt szerepel az a két szükséges feltétel: a foglalt labda és az előző dobó által fennhagyott futó kiesése. Ezért a pont az előző dobót terheli. A b. példában a kettes védő nem éri el a kiejtetést. Mivel az előző dobó csak egy futót hagyott base-en, csak egy pontot számíthatunk neki. A védekezési lehetőség (6E4) ilyenkor átszáll a felváltó dobóra (az O6 helyett). Így az első pont lesz kiérdemelt és a második nem.

11. példa:

A kezdő dobó fennhagy egy futót, tehát egy pontot neki kel lmajd számítani. Azonban kiesik, mert elcsípik őt base-en kívül, és nem egy ütő által előidézett akcióban. Ezek után nem számítható pont az előző dobónak. Ha születik pont, akkor az már a felváltó dobót terheli.

12. példa:

A kezdő és az első felváltó dobó egy-egy futót hagynak base-en. Mindketten kiesnek a következő két ütésen, míg az ütők foglalt labda miatt base-re jutnak. Az ötödik ütő home runt-t üt. Mindhárom dobónak egy-egy pontot számítunk.

13. példa: A kezdő dobó fennhagy egy futót. Ezért egy pontot neki kell számítani. Abban az akcióban, amikor az általa fennhagyott futót kiejtetik, a többi futó safe foglalt labda (védő választása) miatt. Azután két pontot szereznek. Az első pontot az első dobónak, a másodikat pedig a másik dobónak írjuk, mert a kezdő csak egy futót hagyott fenn.

14. példa:

A kezdő dobó fennhagy egy futót, aki később kiesik, amikor ráadás base-t próbál megszerezni biztos ütés után. Az ütő kettesre ér a hármasra dobás közben és később befut. A pontot a felváltó dobónak számítjuk, mert a fennhagyott futó a saját hibájából esett ki és nem az ütő miatt.

A 10.18 (i) szabály definíciója azt mondja: amikor egy dobót felváltanak egy játékrész folyamán, a felváltó dobó nem részesülhet a beállása előtti, elveszett védekezési lehetőségek előnyében, az E.R. meghatározásakor.

Megjegyzés: E szabály célja az, hogy a felváltó dobónak felrója azokat a pontokat, melyekért személyesen ő felelős. Bizonyos helyzetekben az egyes felváltó dobónak felrótt pontok a csapat dobósora számára nem kiérdemeltek lehetnek.

15. példa:

Az első ütő flyout a balkülső pályán. A második kettesre ér a középkülsős hibája miatt. A harmadik ütő a hármasra juttatja a futót egy ütéssel, a negyedik feláldozott labdával behozza (a másik futó egyesen marad). Dobócsere után az ötödik ütő home run-t üt.

Az első dobó két nem kiérdemelt pontot engedett át (az első futót hiba tartotta életben, a home run pedig az ő számára három lehetőség után volt: F7 E8F SF7), míg a második dobó egy kiérdemelt pontot kap (nála csak a csere előtti out-okat számíthatjuk védekezési lehetőségnek). A csapat ellen három pontot szereztek, melyek közülegy sem kiérdemelt (a 3 védekezési lehetőség miatt). A példában láthatjuk a "csapat ellen nem E.R." jelölést, ami azt jelenti, hogy a pont kiérdemelt a dobónak, de a csapatnak nem.


16. példa:
Nyilvánvaló, hogy ha az előbbi szituáció adódik, akkor a dobóadatok összesítésekor az E.R. csapatösszesenje kevesebb lesz az egyéni dobók E.R. összegénél. Hogy ez ne tűnjön összegzési hibának, az egyéniek összesítése után a"csapat ellen nem E.R." pontokat az E.R. összesenfölé vagy alá, bekarikázva odaírjuk. Erre látható itt egy példa.

Megjegyzés: a játékrész-összesítőbe a dobók egyéni E.R.-jét kellösszesíteni.

17.példa:

Két out esetén, vagyis két védekezési lehetőség után egy séta majd egy hiba történik. Ez a hiba képviseli a 3. lehetőséget az első dobónak, ezért neki nem lehet E.R. A felváltó dobó azonban nem élvezheti korábbi lehetőség előnyét. Ebből következik, hogy a home run miatt a felváltó dobóra terhelt pont neki kiérdemelt pont, de nem csapat E.R.

18. példa:

Két out után két séta következik, miután dobót cserélnek. A következő ütőnél hibát vétenek. Ez a hiba a harmadik védekezési lehetőséget jelenti a felváltó dobónak, aki két kiesés után állt be, és a harmadikat jelenti a kezdő dobónak is, aki részesül a későbbi lehetőségek előnyében. Ettől kezdve az első és második dobónak nem számítható E.R., tehát a következő home run-nál két-két nem kiérdemelt pontot írunk be nekik.

19. példa:

Ebben a játékrészben van egy hiba, ami az egyetlen védekezési lehetőséget jelenti a kezdő dobónak, akit ezután lecserélnek. A felváltó dobó védekezési lehetőségek nélkül kezd. Átenged egy tripla home run-t: az első két pont a kezdő dobóé és csak az első E.R., mert a második pont hibának a következménye. Az ütés miatt szerzett pont a felváltó dobónak kiérdemelt. Az inning két strikeout-tal folytatódik, aztán újabb hiba következik. Ez a 3. lehetőség a felváltó dobónál, ezért ebben a játékrészben a következő pontok ellene már nem lehetnek kiérdemeltek.

20. példa:

Az első ütő hibával ér base-re. A második sétál. A 3. ütő pattant labdát üt a beállóshoz, aki a hármasra dob, hogy az elöl lévő futót ejtsék ki, a többi futó base-re ér. Végül a negyedik ütő ütésén a futó befut kettesről. Az a. esetben a pont az elsődobónak számít, de nem E.R. mert a második lehetőség (65) átruházódik arra a futóra (ő esne ki, ha nem ért volna az előző ütő hibával egyesre). A b. esetben a pontot a felváltó dobónak írjuk és kiérdemelt pont, mert a JV úgy ítélte meg, hogy azt a futót nem lehetett volna kiejtetni. A második védekezési lehetőséget átruházzuk a 3. ütőre, aki ha pontot szerez, az a kezdő dobóé lesz, de nem E.R., mert a korábbi hiba miatt úszta meg a kiesést. A foglalt labda tehát a később elért pont áthelyeződését jelzi az előző dobóra.

21. példa: Az első ütő hibával ér egyesre, a 2. sétál, a 3. ütéssel megtölti a base-eket. A 4. ütő pattant labdát üt a hármas védőhöz, aki a hazaibase-nél megcsinálja az out-ot. Az 5. ugyan ezt éri el. A hatodik gram slam-et üt és végül a 7. strikeout (a példában nem szerepel). Az a. esetben két pontot a kezdő dobónak kell számítani, mivel két futó volt base-en, amikor lecserélték. Ezek az első két pont, amit a foglalt labdák jeleznek. Azonban egyik sem E.R. mivel az első ütőnél szereplő két védekezési lehetőség egyikét át kell helyezni a 3. ütőre (az első rákövetkező foglalt labda segítségével szerzett pontra), a 2. pont pedig az első dobó szempontjából három védekezési lehetőség után született. A másik két pontot a felváltó dobónak számítjuk és az ő számára kiérdemeltek (a csapatnak nem), mert a beállása óta nem volt meg a 3.out lehetősége. A b. esetben a kezdő dobóra terhelt pontok a 2. és 3. és az előbbi okok miatt nem kiérdemeltek. Az első pont a felváltó dobóé, mivel ütéseken haladt és sohasem lehetett volna kiejtetni, így védekezési lehetőséget nem lehet áthelyezni rá.

A védekezési lehetőségekre vonatkozóan tartsd fejben, hogy elérhető dupla játék esetén két lehetőség van egy akcióban, két out vagy egy out és egy döntő hiba. Csak egy lehetőség lesz, ha van egy out és a második out nem döntő hiba miatt hiúsul meg.

Végezetül fontosnak tartjuk az E.R. meghatározásához jól megérteni a jogos és nem-jogos haladás gondolatát. Egy futó támadási képességgel rendelkezik, ha ő teremti az akciót. Amikor nem kellett volna elérnie a base-t, tehát a haladása nem a támadók érdeme, akkor az akciója nem befolyásolhatja a dobó E.R.-jét.

22. példa: A kettesen levő futó nem érte volna el a base-t, ha a védő jól játssza meg a labdát, tehát az egyesen levőnek kell tekinteni az E.R. számításakor.

 

23. példa: Miután egy ütő hiba miatt a hármasig jut, az egyesre ért futót védő választásával a kettesre engedik. Ha az első akció korrekt lett volna, a második futó nem jutott volna kettesre, ezért az egyesen levőnek tekintjük.

24. példa: Az első ütő biztosat üt a jobbkülsőshöz, aki ráadás base hibát csinál és a futó a hármasig jut. A 2. ütő sétával egyesre megy, majd ellopja a kettest. A következő szimplát üt és behozza a két futót. Az első pont kiérdemelt, mert a séta kettesre tolta volna azt a futót, és ő beért volna az ütéssel. A második pont egyelőre nem E.R., de egy későbbi jogos akció azzá teheti, mert a hiba nélkül a futó nem lophatta volna el a kettest, és még csak hármason lenne. Ha azonban az inning hátralevő részében nem lesz olyan akció, amivel egy futó hármasról hazaérne, akkor a pontnem lesz E.R.

25. példa: Az első ütő sétával megy egyes base-re, és kettesre ér az egyes védő hibája miatt egy elcsípési kísérletben. A második ütő a harmadik strike után vad dobás segítségével jut base-re, és ugyanekkor a futó hármasra érkezik. A következő ütő home run-t üt. Az első és harmadik pont E.R. A második azért nem, mert az egyesen történt hiba nélkül az ütő automatikus strikeout lett volna (6.05 (c) szabály).

Fontos: A 24. és 25. példában azt láthatjuk, hogy az elöl levő futó nem-jogos haladása megváltoztathatja a következő akciók jogosságát.

26. példa: Egy ütő kettesre ér egy hiba által, a következő biztos ütés behozza őt és az ütő-futó kettesre ér a hazadobás közben. Ha az akció hibátlan lett volna és futó nem lenne kettesen, a középkülsős nem haza dobott volna, hanem kettesre, így az ütő egyesen lenne. Egy későbbi ütésen pontot szerez, ami egyelőre nem kiérdemelt, mivel a két base-t haladó futónak hármasra kellene érnie. A jobb oldali ábra szemlélteti az ismertetett módon gondolatban újra végigjátszott játékrészt. Ezzel a módszerrel tisztán látszik, hogy ha egy futó hibátlan akciókban is pontot szerezne, akkor a pontja E.R.; még akkor is, ha volt a haladásában ráadás-base hiba. Ezzel szemben egy valójában megszerzett pont nem kiérdemelt, ha a futó az újra gondolt inning harmadik out-jának pillanatában base-en lett volna.
27. példa:Futó van egyesen, az egyes védő nem kap el egy magasanfelütött labdát az érvénytelen területen, tehát hibát írunk az ütő egyes baseblokkjába. Az ütő kiüti a labdát a következő dobáson. A második pont sohasemlehet E.R. Annak eldöntéséhez, hogy az első pont az-e, meg kell várnunk akövetkező ütésnél szereplések eredményeit, mert a futót még mindig egyesbase-en levőnek tekintjük.

A DOBÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Minden dobónak, aki részt vesz egy mérkőzésen, be kell írni a következő meghatározások egyikét:

- győztes
- vesztes

- mentés
- kezdő
- befejező
- felváltó.
    

GYŐZTES DOBÓ

A győztes csapathoz kell tartoznia. A győztes dobó csak akkor kaphatja meg a "döntést" , ha:

- legalább öt teljes játékrészt dob és a csapata nem csak vezet, amikor őt lecserélik, de meg is tartja a vezetést a meccs végéig;

- egy öt inninges meccsen legalább négy teljes játékrészt dob és a csapata nem csak vezet, amikor őt lecserélik, de meg is tartja a vezetést a meccs végéig.

Ha a kezdő dobót nem lehet győztesnek nyilvánítani és több mint egy felváltó dobót használtak, akkor a győztes dobót a következő alapon kell meghatározni:

a) Amikor a kezdő dobó ideje alatt a győztes csapat megszerzi a vezetést amit végig megtart, akkor az a felváltó dobó lesz a győztes, aki a JV szerint a leghatékonyabb volt.

b) Minden alkalommal amikor az állás döntetlen, a meccs egy új mérkőzéssé válik a győztes és vesztes dobók meghatározását illetően és minden akciót ami az előtt történt figyelmen kívül kell hagyni.

c) Ha egy csapat végül veszít, de egy bizonyos ponton megszerezte a vezetést, a győztes csapatnak azok a dobói, akik azelőtt dobtak nem lehetnek győztesek, kivéve ha egy dobó továbbra is dob, amíg a csapata meg nem szerzi azt a vezetést, amit végig megtart.

d) A győztes felváltó dobó az lesz, aki a végleg megtartott vezetés megszerzésekor az aktuális dobó.

Megjegyzés: Amikor eldöntjük egy dobó hatékonyságát, figyelnünk kell a következő fontossági sorrendre: az átengedett pontok és kiérdemelt pontok, biztos ütések, séták, megdobott ütőjátékosok, vaddobások, megtorpanások illetve a strikeout-ok száma.

Kivétel: Győzelem nem adható olyan felváltódobónak, aki rövid ideig és nem hatékonyan dobott, ha a következő felváltó dobó hatékonyan segítette a megszerzett vezetés megtartását. A győzelmet az utóbbi felváltó dobó kapja.

Fontos: Amikor egy dobót csereütő vagy cserefutó vált le, minden pontot, amit a csapata az inning folyamán szerez neki kell számítani a teljesítményének meghatározásakor.

VESZTES DOBÓ

A vesztes csapathoz kell tartoznia. A döntést a kezdő dobónak lehet adni, amikor:

- Függetlenül a dobott inningek, ellene felálló ütőjátékosok és átengedett pontok számától, akkor cserélik le őt amikor a csapata hátrányban van és már kiegyenlíteni sem tudja az állást a meccs hátralevő részében.

Ha nem a kezdő dobó a vesztes, akkor a döntést annak a dobónak kell adni, aki a végleg megtartott vezetést megszerző pont futóját base-re engedte.

Fontos: Ne feledjük, hogy minden olyan pontot, amit egy bizonyos dobó által base-re engedett futó szerez, annak a dobónak kell számítani, függetlenül attól, hogy egy felváltó dobó ideje alatt fut be a pont.

Minden esetben ugyanazok a szabályok érvényesek, mint ahogy a kiérdemelt pontok meghatározásánál láttuk.

MENTÉST KIÉRDEMLŐ DOBÓ

A mentést olyan dobónak kell megadni, aki győzelmet már nem kaphat, de nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a csapat megtartotta a vezetést. Ebből következik, hogy a győztes csapathoz kell tartoznia. Neki meg kell felelnie a következő követelményeknek ahhoz, hogy mentést kaphasson:

Neki kell lennie a mérkőzést befejező dobónak, aki a következő szituációk egyikében állt be:

- amikor a csapata nem több, mint három ponttal vezet és ő legalább egy játékrészt dob;

- amikor a lehetséges egyenlítő pont base-en, ütésnél vagy a felkészülő körben van; vagy

- legalább három inninget dob, megtartva a csapata előnyét.

Fontos: Csak egy mentés adható egy mérkőzésen.

KEZDŐ DOBÓ

Ezt a besorolást annak a dobónak adjuk, aki kezd egy mérkőzésen, de sem nem győztes, sem nem vesztes dobó.

BEFEJEZŐ DOBÓ

Ezt a kategóriát annak a dobónak adjuk, aki befejez egy mérkőzést, de nem számít győztes, vesztes dobónak és mentést sem kaphat.

FELVÁLTÓ DOBÓ

Az a dobó, aki nem tartozik az előzőleg felsorolt kategóriák egyikébe sem.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Végered.
VENDÉG CSAPAT
5
0
0
0
1
1
0
0
0
7
HAZAI CSAPAT
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1. példa: A meccset a vendég csapat nyeri 7-2-re, ami az ábrán látható módon alakult ki. A kezdő dobót a 7. inning aljában váltotta fel egy cseredobó, aki megtartotta a csapat előnyét a mérkőzés végéig. A kezdő dobó megkapja a győzelmet, és a felváltó dobó a mentést, mivel három inninget végigdobott.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Végered.
VENDÉG CSAPAT
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
HAZAI CSAPAT
5
3
1
1
0
0
0
0
0
10
2. példa: Egy hazai csapat által 10-1-re nyert meccsen, a 4. inning folyamán a kezdő dobót másik dobó váltja fel, aki végig megtartja az előnyt. A győzelem a felváltó dobóé lesz, mert a kezdő nem dobta végig a minimális 5 játékrészt.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Végered.
VENDÉG CSAPAT
0
0
2
0
0
1
0
1
0
4
HAZAI CSAPAT
3
2
0
0
0
0
0
0
0
5
3. példa: Egy 5-4-es hazai győzelmet hozó mérkőzésen a kezdő dobót a 3. inning közepén lecserélik, a második dobó a 6. közepéig dob, és a harmadik dobó a meccs végéig. A pontok az ábra alapján születtek. A győzelmet az a dobó kapja, aki a JV szerint a leghatékonyabb volt. Nyilvánvaló, hogy a kezdő dobó nem kaphatja meg, mert csak három inninget dobott. Ha a második dobónak ítéljük a győzelmet, akkor a harmadik megkapja a mentést.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Végered.
VENDÉG CSAPAT
2
1
2
0
0
0
0
0
0
5
HAZAI CSAPAT
3
1
1
0
0
0
0
0
1
6
4. példa: A 6. inning végén, döntetlen állásnál, mindkét csapat dobót cserél. A hazai csapat szerzi a győztes pontot az utolsó inningben. A győzelmet a hazai felváltó dobónak, míg a vereséget a vendég felváltó dobónak kell számítani. Mindkét mérkőzés-kezdő dobónak csak a "kezdő dobó" besorolást lehet adni.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Végered.
VENDÉG CSAPAT
0
0
3
0
0
1
0
0
3
7
HAZAI CSAPAT
0
2
0
0
1
0
0
2
0
5
5. példa: A vendégcsapat 4-3-ra vezet a hatodikban, amikor dobót cserélnek. A 8. inningben a hazaiak vezetést szereznek, de a vendégcsapat vissza szerzi a vezetést és nyer. A győzelem a felváltó dobóé lesz, mert ő dobott, amikor a végleg megtartott vezetést szerezte a csapat.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Végered.
VENDÉG CSAPAT
0
1
1
0
0
0
3
0
0
5
HAZAI CSAPAT
1
0
0
1
1
0
0
0
0
3
6. példa: Amikor a hazai csapat 3-2-re vezet a 6. aljában, a vendégek dobót cserélnek. A hetedikben megszerzik a vezetést, és az inning aljában újra dobót cserélnek, mert két futó van a pályán és nincs out. Az új felváltó dobó remek teljesítményt nyújt és megtartja az előnyt a meccs végéig. A győztes dobó az első felváltó dobó lesz, mert ő volt a dobó, amikor a csapat vezetést szerzett. A második felváltó dobó megkapja a mentést, mert úgy állt be, hogy a lehetséges egyenlítő pont base-en volt, mégis sikerült megmentenie a szituációt.
7. példa: A vendégcsapat vezet a kilencedik aljában 1-0-ra, az első ütő a beállós hibájával ér base-re. A dobót lecserélik az akció után. A második ütő szimplát üt, kettesre tolva a futót. A 3. ütő a beállóshoz üt, aki hármason eléri a kiejtetést. A másik futó haladása ütés miatti, az ütőé védő választása. Végül a 4. ütő home runnal három pontotszerez. A 3. ütő pontja azt a dobót terheli, aki base-en hagyott egy futót, akit aztán védő választásával ejtettek ki. A vesztes dobó az utolsó lesz, mert az előtte levő csak azt a futót hagyta base-en, aki az egyenlítő pontot képviselte.
5. fejezet
EGYÉB FOGALMAK
ÜTÉSNÉL TÖLTÖTT IDŐ
KIJELÖLT ÜTŐ
FÉLBEHAGYOTT MÉRKŐZÉSEK
ELJÁTSZÁS MIATT FÉLBESZAKADT MECCSEK
LELÉPTETÉS MIATT BEFEJEZETT MECCSEK
STATISZTIKA

ÜTÉSNÉL TÖLTÖTT IDŐ

Fontos dolog tisztázni az ütésnél töltött idő fogalmát, melyet az eredménylapon az AB szimbólum képvisel. Ennek alapvető jelentősége van a statisztikában az átlagok számításánál, és ez a könyv is igen gyakran használja a kifejezést. A PA szimbólum az "ütésnélszerepléseket" összegzi, vagyis ahányszor a játékos ütni megy és befejezi az ütésnél szereplést (kivétel, ha megszületik a 3. out egy futónál, amíg ő az ütőhelyen áll). Az ütésnél töltött idő a következő: az ütésnél szereplések számából levonjuk a séták, dobó általi megdobások, védői zavarások és akadályozások, feláldozott bunt-ok és magas labdák számát. Ugyanez képlettel:

AB = PA - (BB+HP+INT+OB+SH+SF)

Ennek fontossága például az ütőátlag számításakor jelentkezik, mivel:

ütőátlag = biztos ütések / ütésnél töltött idők

Ford. megj.: az "ütésnél töltött idő" a magyar szabálykönyvben mint "hivatalos ütéshez állás" szerepel. A két fogalom ugyanazt jelenti.

KIJELÖLT ÜTŐ

Egy ütő lehet "kijelölt ütő" (DH), vagyis üthet a dobó és minden későbbi felváltó dobó helyett. A kijelölt ütő használatát el kell dönteni a mérkőzés kezdete előtt és bele kell írni az ütősorrendbe. A DH nem kötelező, de ha egy csapat a meccs előtt úgy dönt, hogy nem használja őt a mérkőzés elején, az kizárja a kijelölt ütő használatát az egész találkozóra. A DH cserélhető és a lecserélt játékos nem állhat be újra. A kijelölt ütőt a csapat tizedik emberének tekintjük.

A DH beállhat a védelembe és üthet a korábbi ütősorrendbeli pozíciójában, de akkor a dobónak ütnie kell a lecserélt védő helyén. Ha több csere van egyidőben, az edzőnek meg kell mondania, melyik játékos helyén fog a dobó ütni. A kijelölt ütőt lehet cserélni, amikor base-en van, és a cserefutó lesz az új DH. Ennek ellenkezője nem lehetséges, a DH nem cserélhet le másik futót. A kijelölt ütők pozíciója az ütősorrendben mindig változatlan.

A DH használata megszűnik a következő szituációkban:

- a dobót lecserélik és másik pozícióban kezd játszani;

- csereütő megy ütni egy játékos helyett, aztán beáll dobni;

- az aktuális dobó ütni megy (csak a DH helyén teheti ezt);

- a kijelölt ütő beáll védekezni (ő dobó is lehet).

Amikor e négy eset egyike fennáll, a kijelölt ütő elveszíti a funkcióját és ez a pozíció nem használható újra a meccs hátralevő részében.

FÉLBEHAGYOTT MÉRKŐZÉSEK

Egy abbahagyott mérkőzés lejátszottnak számít, ha a következő követelmények egyike teljesül:

- öt teljes játékrészt lejátszottak;

- a hazai csapat több pontot szerzett négy inningben, mint a vedég csapat öt teljes vagy négy és fél játékrészben;

- a hazai csapat kiegyenlíti a mérkőzést az 5. inning aljában.

Ha egy abbahagyott mérkőzés lejátszottnak számít, akkor beleszámít a bajnokságba, tehát a JV-nek ugyanazt az összesítést el kell végeznie, mint az egészben lejátszott meccseknél.

A lejátszottnak számító abbahagyott mérkőzés eredménye a szerzett pontok száma, kivéve ha befejezetlen inning közben szakad meg és a következő feltételek egyike teljesül:

- a befejezetlen játékrészben a vendégcsapat kiegyenlíti az eredményt és a hazai csapat nem szerez pontot;

- a vendég csapat vezetést szerez a befejezetlen játékrészben és a hazai csapat nem tud egyenlíteni vagy visszavenni a vezetést.

Ha ezen szituációk egyike áll fenn, a mérkőzés felfüggesztettnek számít, így a felfüggesztés pillanatának pontos állása szerint folytatni kell majd a játékot.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Végered.
VENDÉG CSAPAT
1
0
0
1
1
0
0
2
HAZAI CSAPAT
0
0
3
0
2
0
0
1. példa: Egy meccs félbeszakad a 8. aljában az oldalt látható állásnál. A mérkőzés felfüggesztettnek számít, mert a vendégcsapat szerzett két pontot és kiegyenlített, míg a hazaiak nem szereztek pontot.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Végered.
VENDÉG CSAPAT
0
0
1
0
0
3
HAZAI CSAPAT
0
2
0
0
0
2. példa: A mérkőzés a 6. játékrész aljában szakad félbe, az ábra szerinti állásnál. A meccs felfüggesztett, mert a vendégek a félbeszakadt inningben szereztek vezetést és a hazai csapat nem fejezte be a játékrészt.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Végered.
VENDÉG CSAPAT
0
0
1
1
0
4
6
HAZAI CSAPAT
0
0
0
1
0
3
4
3. példa: A meccs a 6. aljában félbeszakad. A végeredmény 6-4 a vendégek javára, mert a befejezetlen játékrész közben szerzett pontok nem változtatták meg a végeredményt, miután az inning folytatódott és befejeződött.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Végered.
VENDÉG CSAPAT
1
0
0
1
1
0
0
1
4
HAZAI CSAPAT
0
0
3
0
2
0
0
5
4. példa: Egy mérkőzés félbeszakad a 8. inning teteje után. A hazai csapat nyer 5-4-re, mert a vendégek nem tudtak egyenlíteni vagy vezetést szerezni (ez akkoris így lenne, ha még nem fejeződött volna be a játékrész teteje - ford.megj.) A vendégek 4. pontja számít.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Végered.
VENDÉG CSAPAT
0
1
1
0
0
0
3
5
HAZAI CSAPAT
0
0
0
1
0
0
1
5. példa: Egy mérkőzés félbeszakad a 7. inning teteje után. A meccset a vendégcsapat nyeri 5-1-re, mert a befejezetlen inning alatt csak növelték az utolsó befejezett játékrész után meglevő előnyüket.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Végered.
VENDÉG CSAPAT
1
1
0
0
0
4
6
HAZAI CSAPAT
0
1
1
1
0
3
6
6. példa: A meccs félbeszakad a 6. inning aljában. A végeredmény 6-6 és minden szerzett pont számít, mert a hazai csapatnak lehetősége volt kiegyenlíteni a befejezetlen játékrészben. A mérkőzés döntetlennek számít.

Ha egy mérkőzés kijárási tilalom, rossz időjárás vagy szövetség által meghatározott időkorlát miatt függesztődik fel, nem lesz folytatva, ha a 4.10 szabály alapján lejátszottnak számít. Ha rossz látási viszonyok miatt függesztik fel, akkor folytatni kell. A döntetlenre végződött mérkőzéseket újra kell játszani, az 1. példában látott eset kivételével. Minden esetben az egyéni és csapat teljesítmények számítanak.

Döntetlen esetén a JV összesítse az eredménylapot, kihagyva a dobók meghatározásait.

ELJÁTSZÁS MIATT FÉLBESZAKADT MECCSEK

A szabályok szerint egy mérkőzés elvesztettnek (eljátszottnak) ítélhető amikor egy csapat:

- nem jelenik meg egy mérkőzésen, vagy ha megjelenik, nem hajlandó elkezdeni a mérkőzést a bíró "játék" bemondása után öt percen belül;

- olyan taktikát alkalmaz, amely szándékosan lassítja vagy lerövidíti a mérkőzést;

- nem hajlandó folytatni a játékot a felfüggesztés utáni "játék" bemondást követő egy percen belül;

- továbbra is megszeg egy szabályt, figyelmeztetés után is;

- miután egy vagy több játékosát kiállítják, azok nem hajlandók elhagyni a pályát;

- a hazai csapat nem tesz meg mindent a pálya karbantartásáért egy eső miatti felfüggesztés után;

- nem tud a csapat kilenc játékossal kiállni.

Minden ilyen esetben a mérkőzést befejezettnek nyilvánítják és az ellenfél nyeri 9-0 arányban. Azért, hogy az eljátszás miatt befejeződött meccset lejátszottnak lehessen számítani, ugyan azok a szabályok érvényesek rá, mint az abbahagyott mérkőzésekre. Tehát, ha az 5. inning előtt befejeződik, az egyéni teljesítmények nem számíthatnak a statisztikában, csak az eljátszás oka. Viszont, ha 5 vagy több játékrészt lejátszottak, minden egyéni teljesítmény számít. A győztes és vesztes dobókat csak akkor jelezzük, ha az eljátszás által győztes csapat vezetett a befejeződés pillanatában. Döntetlen vagy hátrányos helyzet esetén döntés nélküli (no decision) mérkőzés lesz a dobóknak.

LELÉPTETÉS MIATT BEFEJEZETT MECCSEK

Egy mérkőzés befejeződhet leléptetés miatt (más kifejezéssel: kegyelmi szabállyal), ha a szövetség szabályai ezt írják elő. Minden ilyen esetben az egyéni és csapat teljesítmények számítani fognak a statisztikában.

STATISZTIKA

A játékosok és csapatok teljesítményeit a következő képletekkel számítjuk:

ÜTŐÁTLAG= biztos ütések / ütésnél töltött idő

BA = H / AB

ERŐS ÜTÉSEK ÁTLAGA= ütéseken elért base-ek / ütésnél t. idő

TB = H + 2B + 2×3B + 3×HR

SLG = TB / AB

VÉDEKEZÉSI ÁTLAG= sikeres lehetőségek / összes lehetőségek

FA = (O+A) / (O+A+E)

GYŐZELMEK ARÁNYA= győztes meccsek / döntések

W.AVG = W / (W+L)

BASE-RE JUTÁSI ÁTLAG

OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)

LEMARADÁS AZ ELSŐ HELYEZETTŐL

GB = (W1-Wn) - (G1-Gn)/2

(ahol W1: az 1. helyezett győzelmei, Gn:az n. helyezett meccsei, ...)

Megjegyzés: az átlagokat 3 tizedesjegyre számítjuk, a kerekítés szabályainak megfelelően.

Fontos: Vannak minimális követelmények, melyeket el kell érni ahhoz, hogy az átlagokat figyelembe lehessen venni. (ld.10.23)

6. fejezet
SOFTBALL
ÚJRA BEÁLLÁS SZABÁLY
AUTOMATIKUS KIESÉSEK
SZABÁLYTALAN DOBÁSON HALADÁS
DÖNTETLEN FELOLDÁS
A DOBÓK MEGHATÁROZÁSAI
KIJELÖLT ÜTŐ
ELJÁTSZÁS MIATT ABBAHAGYOTT MÉRKŐZÉSEK
FELÁLDOZÁSOK A SOFTBALLBAN

Sok különbség van a baseball és softball jegyzőkönyv-vezetés között, technikai és szabályokkal kapcsolatos is. Itt csak a különbségeket tárgyaljuk, hogy ne legyen felesleges ismétlés.

ÚJRA BEÁLLÁS SZABÁLY

A softball szabálykönyv 4.4 szabálya szerint minden kezdő játékos visszaállhat egy csere után, de csak egyszer. A visszaálló játékosnak ugyan abban a sorrendbeli pozícióban kell ütnie, mint a mérkőzés kezdetén. Vagyis a kezdő- és a cserejátékos sohasem lehet egyszerre a pályán. A játékosok nem változtathatnak pozíciót az ütősorrendben, tehát a kezdő visszaállásához a cserejátékost le kell hozni. A visszaálló játékos bármelyik védekezési pozíción játszhat.

A szabálykönyv azt mondja, hogy szabálytalan (vagyis másik sorrendbeli pozícióba történő) újra-beállás esetén az ellenfél tiltakozhat és eljátszás miatt megnyerheti a mérkőzést (11.7szabály). A JV-nek és/vagy a bírónak meg kell akadályoznia a szabálytalan újrabeállást amikor ez lehetséges, de nem tartható felelősnek, ha ez megtörténik.


A példában azt láthatjuk, hogy Fehér Virág kezdett beállósként. Az első inning végén lecserélte őt Rónai Mária ugyanabban a pozícióban. A második játékrész után őt cseréli le Bíró Ica. A negyedik inning végén Fehér Virág visszaáll az eredeti pozíciójára. A normál cserék és a visszaállások jelzésbeli különbsége az ábrán látható. Mivel a példában ő a korábbi pozíciójára áll vissza, jele 6 lesz és nem 6''', ahogy normál csere esetén lenne. Így nem is szükséges újra felírni a nevét a lapra.

A második példában más a helyzet. Fehér Virág 8. asorrendben, Vörös Rózsa 9., Erős Júlia a DH párja a védelemben. A meccsfolyamán több csere is történik. Amikor Vörös Rózsa visszaáll, ő jobb külsősnekmegy az eredeti középkülsős pozíciója helyett. Ezért újra beírjuk a nevét az újpozíciószámmal és a visszaállást jelezzük az átlós vonalkákkal ellátottcserevonallal. Fehér Virág is visszaáll, de a kettes védő pozícióra, tehát az őnevét is újra beírjuk. Mivel a sorrendbeli pozíciónal nincs több hely, az őneve a tartalék sorokba kerül és az újra beállása kitűnik a speciális cserevonallal.

AUTOMATIKUS KIESÉSEK

A baseballnál látott 14 eset mellett, melyek a softballra is vonatkoznak, van itt egy 15. eset is. A 8.8 t szabály szerint egy futó kiesik, ha elhagyja a szabályosan megszerzett base-t mielőtt a dobódobás elhagyja a dobó kezét. Amikor egy futó szabályosan van base-en kívül és a dobónál van a labda, aki a dobógumit körülvevő dobókörön belül van, akkor a futónak vagy tovább kell haladnia, vagy vissza kell térnie a base-re, különben out-nak ítélik. Ez egy szabály miatti out és a példa szerint írjuk be, az adott base védőjének adva a kiejtetést. A 15-ös szám a jobb alsó sarokban utal a 15. típusú kiesés miatti out-ra. A bíró "Nem dobás"-t (No pitch) mond be és out-nak ítéli a futót. A labda halott és senki sem haladhat. A számlálás az ütőnél nem változik, mert a dobás nem számít.

SZABÁLYTALAN DOBÁSON HALADÁS

A 6. szabály leírja a softball dobómozdulat jellegzetességeit. E szabály bármiféle megszegése szabálytalan dobásnak minősül, a bíró "szabálytalan dobást" mond be, a labda halott, egy ball hozzáadódik a számláláshoz és minden futó haladhat egy base-t. A használt jelölés ugyanaz, mint a megtorpanásé (BK és bk).

A 6.6 szabály kivétele azt mondja ki, hogy ha a dobó szabálytalanul dob, a labdát elütik és minden futó legalább egy base-t halad, akkor az akció folytatódik, mintha a dobás szabályos lett volna.

Ne felejtsük el, hogy a szabálytalan dobás ball is. Ha a negyedik ball, és futókat tol tovább, minden haladást a szabálytalan dobással írunk be, az ütőnek pedig sétát kell írni(ábra). Hiba lenne tolással leírni a haladásokat, mert a szabálytalan dobás nem tűnne ki. Bár a séta csak közvetett következménye a szabálytalan dobásnak, a haladásokat mégis jogos akciónak számítjuk.

 

DÖNTETLEN FELOLDÁS

Van a softballban egyszabály, amit a meccs felgyorsítására használnak: ez a döntetlen feloldás (tiebreak).

A szabályt a 10. játékrész (3. ráadás játékrész) kezdetén használják, és abból áll, hogy az előző kiesett ütőt vagy futót vagy az éppen beállt cseréjét a kettes base-re állítják. Behúzzuk neki az első két base-t és a második kockába beírjuk a TIE szimbólumot. Ütésnél töltött időt nem számítunk a base-re állított futónak.

Példák:

1. A 9. inning utolsó ütője feláll a kettes base-re, az első ütő szimplája behozza őt és pontot szerez.

A dobó átengedett egy pontot, de az nem kiérdemelt, mert nem volt felelős annak a futónak a base-re kerülésében. A döntetlent feloldó futó pontja sohasem lehet E.R.

2. Futó van kettesen a döntetlen feloldására. A beállóshoz ütés után a hármas base-en születik meg az out és az ütő egyesre ér védő választása miatt. A jobb külső pályára ütött duplával a futó pontot szerez egyesről.

Itt szintén a dobó engedett át egy pontot, ami nem E.R. mert nem volt felelős a kettesen levő futóért. Más esetben az ütő-futó kiesett volna egyesen.

Megjegyzés: A két fent említett példából arra is lehetne következtetni, hogy a TIE védekezési lehetőségnek számít, de nem így van. Úgy kell tekinteni, mintha egy nem létező dobót lecserélnének a futó base-re állítása után.

Az utolsó említendő dolog a döntetlen feloldásával kapcsolatban, hogy az ellenőrző összegek egyezéséhez aTIE kockába be kell írni a csapat döntetlent feloldó futóinak a számát.

A DOBÓK MEGHATÁROZÁSAI

A 12.5 szabály szerint a dobót győztesnek hirdetik amikor:

a) a dobó kezdő és legalább négy játékrészt dob és a csapata megtartja a vezetését a mérkőzés hátralevő részében;

b) amikor a meccs befejeződik az 5. inningben és a kezdő dobó legalább 3 játékrészt dobott és a csapat az egész hátralevő mérkőzésen előnyben marad.

A baseball és softball ezen szabályainak különbözőségét az okozza, hogy a softball meccs csak hét játékrészes, és nem kilenc. Átvehetjük a baseballnál alkalmazott szabályokat a többi besorolásnál, a mérkőzés eltérő hosszát figyelembe véve. Különösen, ami a mentést illeti, elegendőnek tekintjük, ha a dobó két vagy akár csak egy játékrészt is hatékonyan végigdob háromnál kevesebb pontot átengedve.

KIJELÖLT ÜTŐ

Az erre vonatkozó 4.3 szabály egészen más, mint a baseballnál. Azonos az, hogy a kijelölt ütő nem kötelező, de különbözik abban, hogy a DH pozíció nem szűnhet meg, ha a kezdő felállásban szerepel. A kijelölt ütőt használó csapat tíz fős és tíz játékossal kell befejeznie a mérkőzést, különben elveszítik eljátszás miatt.

Különbözik a baseballtól az is, hogy a softball DH bármelyik védekezési pozíció helyett üthet. Tehát lehetséges, hogy az ütősorrendben egyszerre szerepel DH és dobó. A DH nem játszhat a védelemben, és aki helyett üt, az nem mehet ütni. A szabály későbbi cserékre is vonatkozik. A DH bármikor lecserélhető olyan játékossal, aki még nem játszott a mérkőzésen. A kezdő DH, a többi kezdővel ellentétben, nem állhat vissza egyszer sem.

Ezen szabályok bármilyen megszegése esetén, ha az ellenfél tiltakozik egy játékos szabálytalan védekezési pozíciója miatt, a vétkes csapat eljátszás miatt elveszíti a mérkőzést. A JV-nek is meg kell próbálnia megakadályozni a szabálytalanságokat, de nem tartható felelősnek, ha ilyen megtörténik. Ha észreveszi azt, azonnal közölnie kell a főbíróval.

Ha a kijelölt ütő nem a dobó helyett üt, akkor az ütősorrend alatti tartaléksorokat használjuk a felváltott védekezési pozíción játszó védő nevének és védekezési teljesítményeinek beírására. Ebben a sorban, az ütősorszámok oszlopa alatti kockában X-szel jelezzük, hogy ő nem üt (lásd a visszaállásoknál levő ábrát). Ha a dobó helyett van DH, akkor ugyanúgy kezeljük, mint a baseballnál.

ELJÁTSZÁS MIATT ABBAHAGYOTT MÉRKŐZÉSEK

A softballban is érvényesnek számít már a meccs, amikor az 5. inning aljában a hazai csapat vezet. Azonban vannak különbségek a két játék között az eljátszás miatt abbahagyott mérkőzések esetében:

1. A mérkőzés abbamaradhat eljátszás miatt, ha egy csapat megtagadja a játékot a kezdés időpontjában vagy nem jelenik meg a baseball parkban;

2. Ha egy bíró által elrendelt felfüggesztést követően egy csapat nem folytatja a játékot két percenbelül;

3. Ha egy kiállított játékos nem hagyja el a pályát két percen belül;

4. Ha bármilyen okból egy csapatnak kilencnél (vagy kijelölt ütő használatakor tíznél) kevesebb játékosa marad.

Ezekben az esetekben csak a főbíró fújhatja le a meccset és ítélheti győztesnek a vétlen csapatot.

A JV-nek a megjegyzésekbe be kell írnia az eljátszás okát. A mérkőzés eredménye 7-0 lesz. A JV jegyezze fel az esetleges tiltakozások okát is. Az elfogadott tiltakozások azonban nem változtatják meg az egyéni és csapat teljesítményeket, ha a mérkőzést rendesen lejátszottnak tekintenek.

FELÁLDOZÁSOK A SOFTBALLBAN

Tudjuk, hogy a feláldozott ütés akkor adható, ha egy ütő szándékosan buntol, az ismert beállással jelezve ezt.

A softballban ez nem mindig van így. Gyakran buntolnak úgy, hogy az ütő hasonló testhelyzetben van, mint ütéskor. Tehát azt kell figyelnünk, hogy lendítik-e az ütőt, vagy nem. Ha van lendítés, nem lehet feláldozott ütést odaítélni. A baseballhoz hasonlóan a feláldozáshoz legalább egy futót tovább kell juttatni és csak az ütő eshet ki. Összefoglalva feláldozás történhet a következő körülmények között:

1. Nem lengetik az ütőt;

2. Kettőnél kevesebb out van;

3. Futó van base-en, különösen ha tolás-szituáció van.

Mivel kisebbek a pályaméretek, megtörténhet hogy egy futó két base-t halad egy feláldozott ütésen. A haladást ütés miattinak lehet beírni.

UTÓSZÓ A FORDÍTÁSHOZ

A jegyzőkönyv-vezetés célja és elméleti alapjai a szabálykönyv 10. részében vannak leírva. Annak megértése és pontos ismerete nélkül nem lehetséges hiteles jegyzőkönyvet írni. Ez a könyv csak gyakorlati módszert ad, önmagában nem elegendő. A felmerülő kérdések nagy részére a szabálykönyv megadja a választ.

Ez a kézikönyv sokszor említi a játék szabályait, és magától értetődőnek veszi annak ismeretét. A JV-nek a bíró ítéleteit kell leírnia, tehát minden esetben értenie kell, hogy mi volt az ítélet.

A jegyzőkönyvet ceruzával kell írni, hogy a beírás után megváltoztatott ítéleteket radírozni lehessen. Kemény felületen, kemény és vékony ceruzával lehet tiszta munkát végezni. Ideális az üveglap és olyan 0,35 mm-es HB ceruzabetét, ami radírozható is. A minőségi radír szintén nagyon fontos. A lapokat úgy célszerű elhelyezni egymáson, hogy a védekező csapat PO-Poz. oszlopai látszódjanak a bal oldalon és esetleg a dobó adatai látszódjanak alul, hogy a védekezési lehetőségeket és dobó teljesítményeket be tudjuk húzni lapozás nélkül. Az írótábla tehát 34-35 cmszéles és 25-26 cm magas legyen.

A cseréknél egyszerre sokmindent kell beírni, ezért érdemes rendszerbe foglalni:

1. új név és pozíciószám beírása (vagy macskaköröm);

2. függőleges vonal a következő kitölthető főrészbeli négyzet előtt;

3. rovátkás összesítés esetén az előző PA és védelem négyzetek "lezárása", nehogy véletlenül újabb rovátkát húzzunk a lecserélt játékoshoz;

4. vízszintes vonal az ellenfél következő használandó négyzete fölé;

5. dobócsere esetén a vízszintes vonal megtoldása;

6. cserélt pozíciószámok az oszlop fölé;

7. az alsó dobó- ill. elkapó összesítőben az új név beírása;

8. lecserélt játékos IP mezőjének kiszámítása.

A könyv első fejezete arra buzdít, hogy az összesítő oszlopokat menet közben rovátkákkal töltsük ki, hogy ne a meccs után kelljen. (A profi JV-k valamennyien ezt teszik). Bárki dönthet arról, hogy a három közül melyik adatcsoportokat (védekezés, támadás, dobás) rovátkázza menet közben. Célszerű a védekezéssel kezdeni, mert kevés többletmunkával jár a meccs közben és annak az összesítése tartana a legtovább. A dobást csak színvonalas, kevés ütésnél szereplést tartalmazó mérkőzésen ajánlatos folyamatosan naprahozni, mivel nem nagy élmény 40 rovátkát behúzni a PA oszlop egyetlen kockájába. A rovátkákat csoportosítani KELL, négy függőleges és egyáthúzó vonallal. Ha egy rovátka fél kiskocka magasságú, akkor két sorban 10 lazán elfér, ami a dobás oszlopait kivéve általában elég.

Azt, hogy éppen melyik kockákba kell rovátkázni, gyorsan el kell dönteni, ezért logikai csoportokat képezünk, hogy azok felidézésével azonnal eldönthessük, mi a teendő. Íme az ütés utáni akciók leírásának egy lehetséges módja:

1. az összes akció beírása a főrészbe;

2. E.R. satírozása, ha a dobónál még nem volt 3 védekezési lehetőség és a pontot szerző futó tiszta akciókkal haladt;

3. védekezési lehetőségek (PO, A, E, DP) behúzása az akciótól függően (ha voltak ilyenek);

4. ütésnél szereplés: PA mindenképpen, AB/SH/SF/BB/HP/IO egyike mindenképpen, esetleg IBB is;

5. ütés értéke, ha van ilyen: H/DP/K egyike, ráadás base ütésnél 2B/3B/HR egyike szintén;

6. pontok, ha született pont: R a befutónak; RBI az ütőnek, ha jár neki (több is lehet). HR esetén az ütőnek mindkettő jár, egy R és a bejövő pontok szerinti RBI;

7. dobás összesítése esetén 4-6. pontokban kiválasztott kockák megismétlése a másik oldalon, az ellenfél aktuális dobójának sorában.

Vannak még eseti akciók is egyedi behúzással: a lopás (SB/CS a futónál és az ellenfél elkapójánál), a vad dobódobás (WP a dobónál), a túlment labda (PB az elkapónál) és a megtorpanás(BK a dobónál).

Rendkívül fontos a JV zavartalan munkájának lehetősége. Ne felejtsétek el, hogy a szabályok védik a JV jogait. Senkinek a kérdésére sem vagytok kötelesek válaszolni, csakis a bírónak. Az írást nem szabad megszakítani, ha valaki szólít, mert abból hiba lesz. A cseréket leíró papírokat szó nélkül kell az edzőnek elétek tenni. Ha a JV a csapathoz tartozik, akkor is különleges megbecsülés jár neki. A megfelelő szék, asztal, üdítő és a nyugodt körülmények biztosítása a csapat kötelessége.Ne feledjétek: a csapat van a jegyzőkönyv-vezetőért és nem fordítva.

Siófok, 1995. december 19.