?> meccshazai; $vkod=$a->meccsvendeg; $sorkod=$a->sork; $fordulo=$a->fordulo; $hjatekosok = 'SELECT DISTINCT * ' . ' FROM utes' . ' LEFT JOIN jatekosok ON utes.jkod = jatekosok.jkod' . ' WHERE utes.mkod ='.$mkod.' AND utes.cskod ='.$hkod.'' . ' GROUP BY utes.jkod' . ' ORDER BY lineupkod, csere DESC'; $vjatekosok = 'SELECT DISTINCT * ' . ' FROM utes' . ' LEFT JOIN jatekosok ON utes.jkod = jatekosok.jkod' . ' WHERE utes.mkod ='.$mkod.' AND utes.cskod ='.$vkod.'' . ' GROUP BY utes.jkod' . ' ORDER BY lineupkod, csere DESC'; $dobhazai = 'SELECT DISTINCT * ' . ' FROM dobas' . ' LEFT JOIN jatekosok ON dobas.jkod = jatekosok.jkod' . ' LEFT JOIN dobohat ON dobas.meghkod = dobohat.meghatkod' . ' WHERE dobas.mkod ='.$mkod.' AND dobas.cskod ='.$hkod.'' . ' ORDER BY sorsz'; $dobvendeg = 'SELECT DISTINCT * ' . ' FROM dobas' . ' LEFT JOIN jatekosok ON dobas.jkod = jatekosok.jkod' . ' LEFT JOIN dobohat ON dobas.meghkod = dobohat.meghatkod' . ' WHERE dobas.mkod ='.$mkod.' AND dobas.cskod ='.$vkod.'' . ' ORDER BY sorsz'; $ponthazai = 'SELECT * FROM meccspont WHERE mkod='.$mkod.' AND cskod='.$hkod.''; $pontvendeg = 'SELECT * FROM meccspont WHERE mkod='.$mkod.' AND cskod='.$vkod.''; $osszuthazai = 'SELECT SUM(PA) as spa, SUM(AB) as sab, SUM(R) as sr, SUM(H) as sh, SUM(RBI) as srbi, SUM(UBB) as sbb, SUM(UK) as sk, SUM(LOB) as slob FROM utes WHERE mkod='.$mkod.' AND cskod='.$hkod.''; $osszutvendeg = 'SELECT SUM(PA) as spa, SUM(AB) as sab, SUM(R) as sr, SUM(H) as sh, SUM(RBI) as srbi, SUM(UBB) as sbb, SUM(UK) as sk, SUM(LOB) as slob FROM utes WHERE mkod='.$mkod.' AND cskod='.$vkod.''; $eohazai = mysql_query("SELECT SUM(VER) as sver FROM vedekez WHERE mkod='".$mkod."' AND cskod='".$hkod."'"); $eovendeg = mysql_query("SELECT SUM(VER) as sver FROM vedekez WHERE mkod='".$mkod."' AND cskod='".$vkod."'"); $mvphazai = mysql_query("SELECT * FROM mvp left join jatekosok on mvp.jkod=jatekosok.jkod WHERE mkod='".$mkod."' AND mvp.cskod='".$hkod."'"); $mvpvendeg = mysql_query("SELECT * FROM mvp left join jatekosok on mvp.jkod=jatekosok.jkod WHERE mkod='".$mkod."' AND mvp.cskod='".$vkod."'"); $dobtothaz=mysql_query("SELECT SUM(DIP) as sdip, SUM(DH)as sdh, SUM(DR) as sdr, SUM(DER) as sder, SUM(DBB) as sdbb, SUM(DK) as sdk, SUM(DHR) as sdhr FROM dobas WHERE mkod='".$mkod."' AND cskod='".$hkod."'"); $dobtotven=mysql_query("SELECT SUM(DIP) as sdip, SUM(DH)as sdh, SUM(DR) as sdr, SUM(DER) as sder, SUM(DBB) as sdbb, SUM(DK) as sdk, SUM(DHR) as sdhr FROM dobas WHERE mkod='".$mkod."' AND cskod='".$vkod."'"); $meccsduplavendeg=mysql_query("SELECT dupla, utes.jkod, jatekosok.jrnev from utes left join jatekosok on utes.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and utes.cskod='".$vkod."' and utes.dupla>0"); $meccstrvendeg=mysql_query("SELECT tripla, utes.jkod, jatekosok.jrnev from utes left join jatekosok on utes.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and utes.cskod='".$vkod."' and utes.tripla>0"); $meccshrvendeg=mysql_query("SELECT HR, utes.jkod, jatekosok.jrnev from utes left join jatekosok on utes.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and utes.cskod='".$vkod."' and utes.HR>0"); $mrbivendeg=mysql_query("SELECT RBI, utes.jkod, jatekosok.jrnev from utes left join jatekosok on utes.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and utes.cskod='".$vkod."' and utes.RBI>0"); $msbvendeg=mysql_query("SELECT USB, utes.jkod, jatekosok.jrnev from utes left join jatekosok on utes.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and utes.cskod='".$vkod."' and utes.USB>0"); $mcsvendeg=mysql_query("SELECT UCS, utes.jkod, jatekosok.jrnev from utes left join jatekosok on utes.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and utes.cskod='".$vkod."' and utes.UCS>0"); $mervendeg=mysql_query("SELECT VER, vedekez.jkod, jatekosok.jrnev from vedekez left join jatekosok on vedekez.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and vedekez.cskod='".$vkod."' and vedekez.VER>0 group by vedekez.jkod");/*ezt át kell még nézni*/ $meccsduplahazai=mysql_query("SELECT dupla, utes.jkod, jatekosok.jrnev from utes left join jatekosok on utes.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and utes.cskod='".$hkod."' and utes.dupla>0"); $meccstrhazai=mysql_query("SELECT tripla, utes.jkod, jatekosok.jrnev from utes left join jatekosok on utes.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and utes.cskod='".$hkod."' and utes.tripla>0"); $meccshrhazai=mysql_query("SELECT HR, utes.jkod, jatekosok.jrnev from utes left join jatekosok on utes.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and utes.cskod='".$hkod."' and utes.HR>0"); $mrbihazai=mysql_query("SELECT RBI, utes.jkod, jatekosok.jrnev from utes left join jatekosok on utes.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and utes.cskod='".$hkod."' and utes.RBI>0"); $msbhazai=mysql_query("SELECT USB, utes.jkod, jatekosok.jrnev from utes left join jatekosok on utes.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and utes.cskod='".$hkod."' and utes.USB>0"); $mcshazai=mysql_query("SELECT UCS, utes.jkod, jatekosok.jrnev from utes left join jatekosok on utes.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and utes.cskod='".$hkod."' and utes.UCS>0"); $merhazai=mysql_query("SELECT VER, vedekez.jkod, jatekosok.jrnev from vedekez left join jatekosok on vedekez.jkod=jatekosok.jkod where mkod='".$mkod."' and vedekez.cskod='".$hkod."' and vedekez.VER>0 group by vedekez.jkod"); /*még belevenni a dátum, sorozat cuccokat!!!*/ $hjatek=mysql_query($hjatekosok); $vjatek=mysql_query($vjatekosok); $dobh=mysql_query($dobhazai); $dobv=mysql_query($dobvendeg); $ponth=mysql_query($ponthazai); $ph=mysql_fetch_object($ponth); $pontv=mysql_query($pontvendeg); $pv=mysql_fetch_object($pontv); $utosszh=mysql_query($osszuthazai); $tuh=mysql_fetch_object($utosszh); $utosszv=mysql_query($osszutvendeg); $tuv=mysql_fetch_object($utosszv); $eoh=mysql_fetch_object($eohazai); $eov=mysql_fetch_object($eovendeg); $mvph=mysql_fetch_object($mvphazai); $mvpv=mysql_fetch_object($mvpvendeg); $dth=mysql_fetch_object($dobtothaz); $dtv=mysql_fetch_object($dobtotven); ?>

:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
x
R
H
E

"; if ($vj->csere=='I'){echo "";} else{echo "";} echo ""; $avgselect=mysql_query("SELECT round(IFNULL(SUM(utes.H)/ SUM(utes.AB),0),3) AS atlag, meccsek.sorkod FROM utes left join meccsek on utes.mkod=meccsek.meccskod WHERE utes.jkod='".$vj->jkod."' and meccsek.sorkod='".$sorkod."' and meccsek.mdatum<= '".$a->mdatum."' group by meccsek.sorkod"); $aktualAVG=mysql_fetch_object($avgselect); echo ""; echo ""; } ?>
AB
R
H
RBI
BB
K
LOB
Sorozat .AVG
  jkod'>$vj->jnev "; $posztjai=mysql_query("select pozrnev from vedekez left join posztok on vedekez.pozkod=posztok.posztkod where vedekez.jkod='".$vj->jkod."' and vedekez.mkod='".$mkod."' group by pozkod"); if (mysql_num_rows($posztjai)==1) {$poz=mysql_fetch_object($posztjai); echo"$poz->pozrnev";} else {while($poz=mysql_fetch_object($posztjai)) {echo"$poz->pozrnev ";}} echo "jkod'>$vj->jnev "; $posztjai=mysql_query("select pozrnev from vedekez left join posztok on vedekez.pozkod=posztok.posztkod where vedekez.jkod='".$vj->jkod."' and vedekez.mkod='".$mkod."' group by pozkod"); if (mysql_num_rows($posztjai)==1) {$poz=mysql_fetch_object($posztjai); echo"$poz->pozrnev";} else {while($poz=mysql_fetch_object($posztjai)) {echo"$poz->pozrnev ";}} echo "$vj->AB$vj->R$vj->H$vj->RBI$vj->UBB$vj->UK$vj->LOB$aktualAVG->atlag
Összesen:
Ütés adatok: Védelem adatok:
Bázislopás: Cserék:
"; if ($hj->csere=='I'){echo "";} else{echo "";} echo ""; $avghselect=mysql_query("SELECT round(IFNULL(SUM(utes.H)/ SUM(utes.AB),0),3) AS atlag, meccsek.sorkod FROM utes left join meccsek on utes.mkod=meccsek.meccskod WHERE utes.jkod='".$hj->jkod."' and meccsek.sorkod='".$sorkod."' and meccsek.mdatum<= '".$a->mdatum."' group by meccsek.sorkod"); $aktualhAVG=mysql_fetch_object($avghselect); echo""; echo ""; } ?>
AB
R
H
RBI
BB
K
LOB
Sorozat .AVG
  jkod'>$hj->jnev "; $posztjai=mysql_query("select pozrnev from vedekez left join posztok on vedekez.pozkod=posztok.posztkod where vedekez.jkod='".$hj->jkod."' and vedekez.mkod='".$mkod."' group by pozkod"); if (mysql_num_rows($posztjai)==1) {$poz=mysql_fetch_object($posztjai); echo"$poz->pozrnev";} else {while($poz=mysql_fetch_object($posztjai)) {echo"$poz->pozrnev ";}} echo "jkod'>$hj->jnev "; $posztjai=mysql_query("select pozrnev from vedekez left join posztok on vedekez.pozkod=posztok.posztkod where vedekez.jkod='".$hj->jkod."' and vedekez.mkod='".$mkod."' group by pozkod"); if (mysql_num_rows($posztjai)==1) {$poz=mysql_fetch_object($posztjai); echo"$poz->pozrnev";} else {while($poz=mysql_fetch_object($posztjai)) {echo"$poz->pozrnev ";}} echo "$hj->AB$hj->R$hj->H$hj->RBI$hj->UBB$hj->UK$hj->LOB$aktualhAVG->atlag
Összesen:
Ütés adatok: Védelem adatok:
Bázislopás: Cserék:
IP
H
R
ER
BB
K
HR
Sorozat ERA
Összesen:
IP
H
R
ER
BB
K
HR
Sorozat ERA
Összesen:

 

, , .
, -.
Játékvezető(k):Home plate: Szabó LászlóHome plate: Szabó László
Jegyzőkönyvvezető:
Megjegyzés:

Az adatokat felvitte: .
-n.
Jók:A forduló többi meccse:

$t->fordulo. forduló
"; if ($t->kesz=="Y") echo "meccskod'>$t->vendeg $t->vendpont
$t->hazai $t->hazapont


"; else echo "$t->vendeg $t->vendpont
$t->hazai $t->hazapont

"; } ?>